Zajęcia dla studentów

Przysposobienie biblioteczne

Zajęcia w wymiarze 2 godzin są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia.  Cele i zadania przedmiotu obejmują:
1.    Przygotowanie studentów do korzystania z uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego,
2.    Przygotowanie studentów do samodzielności w poszukiwaniu wiedzy niezbędnej w procesie studiowania,
3.    Wskazanie na różnorodność źródeł wiedzy i informacji i zasady korzystania, sposoby wyszukiwania literatury,
4.    Zapoznanie z innymi instytucjami w środowisku lokalnym, gromadzącymi i udostępniającymi dokumenty piśmiennicze.

Przysposobienie biblioteczne odbywa się w formie e-learningu