BIP

Zajęcia dla studentów

Przysposobienie biblioteczne

Zajęcia w wymiarze 2 godzin są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia.  Cele i zadania przedmiotu obejmują:
1.    Przygotowanie studentów do korzystania z uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego,
2.    Przygotowanie studentów do samodzielności w poszukiwaniu wiedzy niezbędnej w procesie studiowania,
3.    Wskazanie na różnorodność źródeł wiedzy i informacji i zasady korzystania, sposoby wyszukiwania literatury,
4.    Zapoznanie z innymi instytucjami w środowisku lokalnym, gromadzącymi i udostępniającymi dokumenty piśmiennicze.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu zajęcia organizowane są w bibliotece zgodnie z planem zajęć. Dla studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach ze swoimi grupami lub muszą zaliczyć różnice programowe z tego przedmiotu,  organizowane są zajęcia w dodatkowym terminie.

Przysposobienie biblioteczne na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych odbywa się w formie e-learningu. {podlinkować na platformę?]

 

Strategie wyszukiwania literatury przedmiotu

Oferta skierowana głównie do promotorów. Zajęcia przeznaczone są dla grup seminaryjnych w wymiarze jednej godziny zajęciowej. Pod kierunkiem bibliotekarza seminarzyści szczegółowo zapoznawani są ze sposobami wyszukiwania literatury przedmiotu.

Tematyka:
– korzystanie z katalogu Biblioteki Narodowej (on-line)

– zapoznanie z zasobem olsztyńskich bibliotek: Biblioteka Uniwersytecka UWM, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna – korzystanie z katalogów on-line, zasady korzystania ze zbiorów
– poszukiwanie literatury przedmiotu w księgozbiorze biblioteki OSW: korzystanie z katalogów, korzystanie z kartotek spisów treści (książek i czasopism), korzystanie z kartoteki zagadnieniowej

  • korzystanie z międzynarodowych baz Wirtualnej Biblioteki Nauki (Springer, Elsevier, Ebsco, Nature, Science, Web of Knowledge)
  • zapoznanie z e-czasopismami i innymi zbiorami o charakterze open access
  • podstawowe zasady gromadzenia materiałów, ochrona własności intelektualnej

Kontakt w celu ustalenia terminu:     Elżbieta Budnik, tel. 89 5265680

 

Użytkownicy mogą indywidualnie zgłosić potrzebę przeszkolenia w zakresie wyszukiwania literatury przedmiotu dyżurującemu bibliotekarzowi.

Polecane strony