Rekrutacja 21/22

Informator ECTS, efekty kształcenia

Studia I i II stopnia

Wydział oferuje kształcenie o profilu praktycznym, dostosowane do trendów i potrzeb rynku pracy.  Kształcenie odbywa się na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) w formie niestacjonarnej (studia zaoczne).

Studia prowadzone są na kierunkach: administracja, ekonomia, pedagogika, socjologia w ramach wielu specjalności (patrz Rekrutacja).

Plan zajęć, na każdym kierunku, składa się z modułów, które obejmują przedmioty podstawowe, kierunkowe (wspólne dla każdej specjalności) i specjalnościowe. Każda specjalność podbudowana jest także przygotowaniem ogólnym w ramach nauczania języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnej, czy też treści humanistycznych lub społecznych.

Ogólna koncepcja programu kształcenia

Administracja, studia I stopnia – efekty kształcenia, wykaz przedmiotów 2018/2019
Ekonomia, studia I stopnia – efekty kształcenia, plan studiów 2017/2018
Ekonomia, studia II stopnia – efekty kształcenia, plan studiów 2017/2018
Pedagogika, studia I stopnia – efekty kształcenia, plan studiów 2018/2019
Pedagogika, studia II stopnia – efekty kształcenia, plan studiów 2018/2019
Socjologia, studia I stopnia – efekty kształcenia, plan studiów 2016/2017

Sylabusy z poszczególnych przedmiotów planu studiów
Ekonomia st. I stopnia – sylabusy 2015/2016
Ekonomia st. II stopnia – sylabusy 2015/2016

Szczegóły dotyczące systemu ECTS w Uczelni są dostępne pod adresem: https://www.wsiie.olsztyn.pl/uczelnia/ksztalcenie/

Polecane strony