Wybrane teoretyczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw


Dr Stanisław Szmitka i dr Robert Dmuchowski, wykładowcy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, zacieśniają współpracę międzynarodową. W „Symbol Nauki”, Międzynarodowym Naukowym Czasopiśmie  w Nr 1-2/2022 opublikowali artykuł:

„Wybrane teoretyczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw”

Отдельные теоретические аспекты инноваций предприятияArtykuł

(Wydawnictwo Omega Science Międzynarodowe Centrum Innowacyjnych Technologii).

Jest to kolejna publikacja w Wydawnictwie w Rosji w/w naukowców.

Panowie Doktorzy są uczestnikami Międzynarodowego Projektu Badawczego Administracji i Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnej, która odbywa się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023 i dotyczy konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. W/w naukowcy publikują w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Do tej pory ich publikacje ukazały się w następujących krajach: Polska, Ukraina, Rosja, Bułgaria, Łotwa, Australia, Grecja.

Aktualnie pracują nad artykułem na Międzynarodową Konferencję Naukową w Malezji (publikacja w bazie SCOPUS).

Polecane strony