Współpraca z samorządami


W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 25 maja 2022 r., dr Agnieszka Górska – Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej podpisała z Andrzejem Wiczkowskim – Starostą Ostródzkim i Janem Kacprzykiem – Wicestarostą  porozumienie o współpracy partnerskiej między Uczelnią a Powiatem Ostródzkim. Jest to kolejny krok, który zacieśnia współpracę uczelni z samorządami. Dzięki takim partnerom budujemy praktyczny profil kształcenia, udoskonalamy program nauczania i przystosowujemy go do potrzeb potencjalnych pracodawców. Studenci nabywając teoretyczną wiedzę w murach uczelni konfrontują ją nie tylko podczas warsztatów i ćwiczeń, ale przede wszystkim odbywając staże zawodowe i praktyki  między innymi u naszych partnerów.

Dzięki staraniom dr. Dariusza Jurczaka oraz dr. Stanisława Szmitki tego typu rozmowy nawiązane zostały również z Wójtem Gminy Szczytno Sławomirem Wojciechowskim, Burmistrzem Miasta Szczytna Krzysztofem Mańkowskim i Sekretarzem Gminy Dźwierzuty Barbarą Trusewicz,  Burmistrzem Miłomłyna Stanisławem Siwkowskim, Burmistrzem Miłakowa Krzysztofem Szulborskim oraz z Burmistrzem Barczewa Andrzejem Maciejewskim. Olsztyńska Szkoła Wyższa zatacza szerokie kręgi. Partnerstwo z samorządami nie tylko umożliwia odbywanie staży studentom, ale także wiąże się ze współorganizowaniem uroczystości, wykładów otwartych, paneli dyskusyjnych, czy konferencji naukowych. To też współpraca w prowadzeniu badań naukowych oraz upowszechnianie informacji o ofercie kształcenia.

Polecane strony