BIP

Wykaz przedmiotów

studia I i II stopnia


Wydział Nauk Społecznych


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Wykaz przedmiotów  w roku akademickim 2020-2021

Kierunek Administracja

Studia I stopnia
Administracja rok I
Administracja publiczna rok II
Administracja publiczna rok III

Studia II stopnia
Administracja publiczna rok I MU
Administracja publiczna rok II MU

Kierunek Ekonomia

Ekonomia rok I
Rachunkowość i finanse rok II
Rachunkowość i finanse rok III

Kierunek Pedagogikga

Pedagogika rok I
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną rok II
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią rok III


* wszystkie pliki są spakowane w formacie 7z na licencji GPL. Program można pobrać ze strony http://www.7-zip.org

Polecane strony