Rekrutacja 21/22

Wykaz przedmiotów


Wydział Nauk Społecznych
Wykaz przedmiotów  w roku akademickim 2020-2021

Kierunek Administracja

Studia I stopnia

Administracja rok I
Administracja publiczna rok II
Administracja publuczna rok II
Administracja bezpieczeństwa rok III
Administracja publiczna rok III

Studia II stopnia

Kierunek Ekonomia

Studia I stopnia

Ekonomia rok I lic
Rachunkowość i finanse rok II lic
Rachunkowość i finanse rok III lic
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok III lic

Studia II stopnia

Finanse i rachunkowość 1 rok MU
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok I MU
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok II MU

Kierunek Filologia

Studia I stopnia

Filologia rok I lic_
Translatoryka rok II lic
Translatoryka rok III lic
Językoznawstwo rok III lic

Kierunek Pedagogika

Studia I stopnia

Pedagogika rok I lic
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok II lic
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok III lic
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią rok III lic
Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna rok III lic

Studia II stopnia

Resocjalizacja z elementami kryminologii rok I MU
Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka rok I MU
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok II MU
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok II MU
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rok II MU


Wydział Nauk o Zdrowiu
Wykaz przedmiotów  w roku akademickim 2020-2021

Kierunek Fizjoterapia

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_ jednolite studia magisterskie_niestacjonarne.doc
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_ stacjonarne
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_jednolite studia magisterskie_wg standardu

Studia II stopnia
Fizjoterapia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia

Kierunek Kosmetologia

Studia I stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia I stopnia_stacjonarne

Studia II stopnia
Kosmetologia_wykaz przedmiotów_studia II stopnia

Kierunek Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia
Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia I stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia
Wychowanie fizyczne_wykaz przedmiotów_studia II stopnia niestacjonarne


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Wykaz przedmiotów  w roku akademickim 2021-2022

Kierunek Administracja

Studia I stopnia
Administracja rok I
Ochrona danych osobowych rok II
Administracja publiczna rok III

Studia II stopnia
Administracja publiczna rok I MU
Administracja publiczna rok II MU

Kierunek Ekonomia

Rachunkowość i finanse rok II
Rachunkowość i finanse rok III

Kierunek Pedagogika
Pedagogika rok I
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną rok II
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagoiczną rok III

 


* wszystkie pliki są spakowane w formacie 7z na licencji GPL. Program można pobrać ze strony http://www.7-zip.org

Polecane strony