Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku.

Semestr zimowy trwa od 1 października 2020 roku do 21 lutego 2021 roku

  • 10.2020 r. – 31.01.2021 r. – zajęcia dydaktyczne;
  • 12.2020r. – 04.01.2021 r. – przerwa świąteczna;
  • 02.2021 r. – 07.02.2021 r – zimowa sesja egzaminacyjna;
  • 02.2021 r . – 21.02.2021 r. – przerwa międzysemestralna;

Semestr letni trwa 22 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku

  • 02.2021 r. – 18.06.2021 r. – zajęcia dydaktyczne;
  • 04.2021 r. – 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
  • 06.2021 r. – 03.07.2021 r – letnia sesja egzaminacyjna;
  • 07.2021 r. – 30.09.2021 r. – przerwa wakacyjna;
  • 09.2021 r. – 19.09.2021 r. – poprawkowa sesja egzaminacyjna.

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach w formie niestacjonarnej oraz stacjonarnej realizowane weekendowo przeprowadzane są na zjazdach według poniższych harmonogramów.

WNH-S ( Pedagogika I i II stopnia, Administracja I i II stopnia, Filologia )

FWZ  ( Pedagogika I stopnia, Administracja I i II stopnia, Ekonomia I stopnia) 

zjazd data Kierunki, które  mają wolne od zajęć dydaktycznych w podanych poniżej terminach :
1 03-04.10.2020
2 17-18.10.2020
3 24-25.10.2020
4 07-08.11.2020 WZ Kętrzyn :

Administracja, Pedagogika, Ekonomia

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

5 14-15.11.2020
6 21-22.11.2020 Pedagogika lic 1 rok, 2 rok,3 rok
7 05-06.12.2020
8 12-13.12.2020
9 19-20.12.2020 19-20.12 :

Pedagogika lic : 1rok,2 rok, 3 rok

Pedagogika II st : 1 rok, 2 rok

Administracja lic : 1 rok, 2 rok, 3 rok

Administracja II stopnia : 1rok, 2 rok

20.12 WZ Kętrzyn :

Pedagogika I st : 1 rok, 2 rok, 3 rok

Ekonomia I st : 1rok, 2 rok, 3 rok

Administracja I st : 1 rok, 2 rok,  3 rok

Administracja II st : 1 rok, 2 rok

10 09-10.01.2021
11 16-17.01.2021
12 30-31.01.2021
13 13-14.02.2021
14 27-28.02.2021
15 06-07.03.2021 6.03

Administracja 1 i 2 rok I stopnia MOODLE

Administracja 3 rok I stopnia,  2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika I stopnia : PPiWzL 3 rok (dzien wolny)

Pedagogika I stopnia WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn ; 1,3 rok I st, (dzień wolny) 2 rok I stopnia MOODLE, 1,2 rok II stopnia(dzień wolny)

7.03

Administracja 1,2,3 rok I stopnia (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn : 1,2,3, rok (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn : 1 rok MOODLE, 2.3 rok I stopnia, 1, 2 rok II stopnia (dzień wolny)

 

 

16 13-14.03.2021  

14.03

Pedagogika I stopnia : 1 rok, PRzS 3 rok (dzień wolny)

17 20-21.03.2021
18 27-28.03.2021 27.03

Administracja WZ Kętrzyn : 2 rok II stopnia (dzień wolny )

19 10-11.04.2021 10.04

Administracja 2 rok II stopnia (dzień wolny)

PPiWzL 3 rok (dzien wolny)

11.04

Pedagogika I stopnia 1 rok

 

20 24-25.04.2021 24.04

Administracja 1 rok I stopnia MOODLE

Administracja 2,3 rok I stopnia 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika 1,2,3, rok I stopnia (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn : 2 rok II stopnia (dzień wolny)

25.04

Administracja 1,3 rok I stopnia, 2 rok II stopnia (dzień wolny )

Administracja 2 rok I stopnia MOODLE

Pedagogika I stopnia 1,2,3 rok (dzień wolny)

Pedagogika 1 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn : 1, 2 rok (dzień wolny)

Ekonomia WZ Kętrzyn : 1 rok MOODLE 2,3, rok  (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn : 1, 3 rok I stopnia MOODLE, 2 rok I stopnia, 1,2 rok II stopnia (dzień wolny)

 

21 08-09.05.2021 8.05

Pedagogika I stopnia : PPiWzL 3 rok I stopnia (dzień wolny)

PRzS 1 rok II stopnia (dzień wolny)

9.05

Administracja WZ Kętrzyn : 2 rok II stopnia (dzień wolny)

 

22 15-16.05.2021 15.05

Filologia 1, 2 rok (dzień wolny) 3 rok MOODLE

Administracja 1,2,3,rok I stopnia, 2 rok II stopnia (dzień wolny)

PRzS 1 rok II stopnia (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn: 2 rok II stopnia (dzień wolny)

16.05

Filologia 1, 2 rok (dzień wolny) 3 rok MOODLE

Administracja 1 rok I stopnia MOODLE

Administracja 2,3 rok I stopnia 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika I stopnia 1,2,3 rok (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn : 1,3 rok (dzień wolny)

 

23 22-23.05.2021 22.05

Administracja 1,2,3, rok I stopnia 2 rok II stopnia

23.05

Administracja 1,2,3, rok I stopnia, 2 rok II stopnia

24 29-30.05.2021 29.05

Pedagogika WZ Kętrzyn 1,3 rok (dzień wolny)

Ekonomia WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn 1,3 rok I stopnia, 1 i 2 rok II stopnia (dzień wolny), 2 rok I stopnia MOODLE

30.05

Administracja 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Ekonomia WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn (dzień wolny)

 

25

12-13.06.2021 12.06

Administracja 3 rok I stopnia (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn 1 rok (dzień wolny)

13.06

Administracja 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika I stopnia 3 rok (dzień wolny)

PRzS 1 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn 3 rok (dzień wolny)

Ekonomia WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn 1 rok I stopnia, 1, 2 rok II stopnia (dzień

wolny)

26 19-20.06.2021 19.06

Administracja 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika 1 rok I stopnia, PPiWzL 3 rok (dzień wolny)

PRzS 1 rok II stopnia (dzień wolny)

20.06

Administracja 1 rok I stopnia, 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika 1 rok I stopnia (dzień wolny)

27 26-27.06.2021 26.06

Administracja 1,3 rok I stopnia 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika 1,2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn 1 i 3 rok (dzień wolny)

Ekonomia WZ Kętrzyn 2 i 3 rok (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn 1 i 3 rok I stopnia, 1 i 2 rok II stopnia (dzień wolny)

27.06

Administracja 1, 3 rok I stopnia, 2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika 1,2 rok II stopnia (dzień wolny )

Ekonomia WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn (dzień wolny)

28 03-04.07.2021 3.07

Filologia 3 rok I stopnia

Administracja 1,2,3, rok I stopnia 2 rok II stopnia

Pedagogika 1,2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn ( dzień wolny)

Ekonomia WZ Kętrzyn 1 rok (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn (dzień wolny)

4.07

Filologia 2,3 rok I stopnia

Administracja 1,2,3, rok I stopnia, 2 rok II stopnia

Pedagogika 1,2 rok II stopnia (dzień wolny)

Pedagogika WZ Kętrzyn (dzień wolny)

Ekonomia WZ Kętrzyn 3 rok (dzień wolny)

Administracja WZ Kętrzyn (dzień wolny)

29 10-11.07.2021

 

*WNH-S – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych OSW w Olsztynie
*WZ – Wydział Zamiejscowy OSW w Kętrzynie

WNH-S Ekonomia I i II stopień 
zjazd data uwagi
1 03-04.10.2020
2 10-11.10.2020
3 24-25.10.2020
4 07-08.11.2020
5 14-15.11.2020
6 28-29.11.2020
7 05-06.12.2020
8 12-13.12.2020
9 09-10.01.2021
10 16-17.01.2021
11 23-24.01.2021
12 06-07.02.2021
13 20-21.02.2021
14 27-28.02.2021
15 06-07.03.2021
16 20-21.03.2021 20.03

Ekonomia 2 rok II stopnia (dzień wolny)

17 10-11.04.2021 11.04

Ekonomia 2 rok II stopnia (dzień wolny)

18 17-18.04.2021 17.04

Ekonomia 2 rok II stopnia MOODLE

18.04

Ekonomia 1 rok I stopnia MOODLE

Ekonomia 2,3 rok I stopnia 1,2 rok II stopnia (dzień wolny)

19 08-09.05.2021
20 22-23.05.2021 Zielone Świątki – termin planowany w razie konieczności 
21 19-20.06.2021 19.06

Ekonomia 2 rok II stopnia (dzień wolny)

20.06

Ekonomia 2 rok II stopnia (dzień wolny)

22 03-04.07.2021
23 10-11.07.2021

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu I i II stopnia oraz jednolite magisterskie 
zjazd data Kierunki, które mają wolne od zajęć dydaktycznych w podanych poniżej terminach :
1 03-04.10.2020
2 17-18.10.2020
3 24-25.10.2020
4 07-08.11.2020
5 14-15.11.2020 Kosmetologia lic 3 rok
6 21-22.11.2020
7 28-29.11.2020 29.11 :

Fizjoterapia j.m 3 rok, 4 rok

Kosmetologia lic 3 rok

8 05-06.12.2020 5-6.12 :

Kosmetologia lic : 2 rok

6.12 :

Fizjoterapia II stopnia : 1 rok, 2 rok

9 12-13.12.2020
10 19-20.12.2020
11 09-10.01.2021 10.01

Fizjoterapia II stopnia 2 rok – MOODLE

12 16-17.01.2021 16.01

Fizjoterapia II stopnia 1 rok – MOODLE

Fizjoterapia jm rok 2 – MOODLE, rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.01

Fizjoterapia II stopnia 1 rok – MOODLE

Fizjoterapia jm rok 2,3 – MOODLE

13 30-31.01.2021 30.01

Kosmetologia rok 1,2 – MOODLE, rok 3, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 2, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

rok 2UM – MOODLE

31.01

Kosmetologia rok 1, 2, 3, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 2, 3, 1UM, 2UM -dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 06-07.02.2021
15 13-14.02.2021 13.02

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.02

Fizjoterapia II stopnia 2 rok – MOODLE

Fizjoterapia jm rok 3, 4 – MOODLE

Kosmetologia rok 1 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 20-21.02.2021 20.02

Kosmetologia rok 3 – MOODLE

WF rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.02

Fizjoterapia II stopnia 2 rok – MOODLE

Kosmetologia rok 2, 3 – MOODLE

WF rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17 27-28.02.2021 27.02

Fizjoterapia II stopnia 1 rok – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 1, 2, 3, 4 – MOODLE

WF rok 1, 2, 3, 1UM, 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28.02

Fizjoterapia II stopnia 1 rok – MOODLE

Fizjoterapia II stopnia 2 rok – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 2, 3 – MOODLE

WF rok 1, 2, 3, 1UM, 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18 06-07.03.2021
19 13-14.03.2021 13.03

Fizjoterapia jm rok 2, 3 -MOODLE

WF rok 1, 2, 3, 1UM, 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.03

Fizjoterapia II stopnia rok 2 grupa II – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 1, 2, 3, 4 – MOODLE

Kosmetologia rok 2 – MOODLE

WF rok 1, 2, 3, 1UM, 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 27-28.03.2021
21 10-11.04.2021 10-11.04

Kosmetologia rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 17-18.04.2021 18.04

Fizjoterapia II stopnia rok 2 grupa II – MOODLE

grupa I, III, IV – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 2 – MOODLE,

rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 24-25.04.2021 24.04

Fizjoterapia II stopnia rok 1 grupa II – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1, 2, 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.04

Fizjoterapia II stopnia rok 2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1, 2, 3  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 08-09.05.2021 8.05

Kosmetologia rok 1 – MOODLE

rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9.05

Fizjoterapia II stopnia rok 1 grupa III, rok 2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 1, 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

25 15-16.05.2021 15.05

Fizjoterapia II stopnia rok 1 grupa I,III – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.05

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 22-23.05.2021 Zielone Świątki – termin planowany w razie konieczności

22.05

Fizjoterapia II stopnia rok 1 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.05

Fizjoterapia II stopnia rok 1,2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 1, 2, 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1, 2, 3, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27 29-30.05.2021 29.05

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.05

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28 12-13.06.2021 12.06

WF rok 1, 1UM  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.06

Fizjoterapia II stopnia rok 1,2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 1, 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

29 19-20.06.2021 19.06

Fizjoterapia II stopnia rok 2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 1, 2, 3, 4 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.06

Fizjoterapia II stopnia rok 1,2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 1, 2, 3, 4 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 1, 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1, 2, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30 26-27.06.2021 26-27.06

Fizjoterapia II stopnia rok 2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 3, 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27.06

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 1 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 03-04.07.2021 03-4.07

Fizjoterapia II stopnia rok 1,2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Fizjoterapia jm rok 3 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 1, 2, 3, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 2, 3, 1UM, 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.07

WF rok 1  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

32 10-11.07.2021 10-11.07

Fizjoterapia II stopnia rok 1,2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Kosmetologia rok 1, 2, 3, 1UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

WF rok 1, 2, 3, 1UM, 2UM – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Polecane strony