BIP

Praca dyplomowa

Zgłoszenie tematu pracy:

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej – licencjackiej
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej – magisterskiej
Oświadczenie do pracy dyplomowej


Zalecenia dotyczące przygotowania pracy dyplomowej przez studentów

Wzory stron tytułowych poniżej


Wydział Nauk Społecznych


  • Ekonomia – studia I stopnia (.doc)
  • Ekonomia – studia II stopnia (.doc)
  • Pedagogika – studia I stopnia (.doc)
  • Pedagogika – studia II stopnia (.doc)
  • Socjologia – studia I stopnia (.doc)

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


  • Administracja – studia I stopnia (.doc)
  • Ekonomia – studia I stopnia (.doc)
  • Pedagogika – studia I stopnia (.doc)

 

Polecane strony