BIP

Opiekunowie specjalności

Wydział Nauk Społecznych

Kierunek Poziom kształcenia Nazwa specjalności Opiekun
Ekonomia Studia pierwszego stopnia Rachunkowość i finanse dr Monika Kośko
Ekonomika
i organizacja przedsiębiorstw
dr Anna Michalczyk
Pedagogika Studia pierwszego stopnia Pedagogika opiekuńcza dr hab. Dorota Plucińska
Studia pierwszego stopnia Pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna
dr hab. Dorota Plucińska
Studia pierwszego stopnia Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią dr Agnieszka Górska
Socjologia Studia pierwszego stopnia Socjologia organizacji
i zarządzania
dr Katarzyna Pietrzak-Komar
Studia pierwszego stopnia Socjologia administracji publicznej dr Dariusz Jurczak
Ekonomia Studia drugiego stopnia Finanse i rachunkowość dr Monika Kośko
Studia drugiego stopnia Zarządzanie zasobami ludzkimi dr Ewa Szerszeń
Pedagogika Studia drugiego stopnia Resocjalizacja
z elementami kryminologii
dr Elżbieta Mudrak
Studia drugiego stopnia Pedagogika wczesnoszkolna dr Monika Staszewicz
Studia drugiego stopnia Wczesna edukacja
z kształceniem integracyjnym
dr Monika Staszewicz
Studia drugiego stopnia Resocjalizacja
z profilaktyką społeczną
dr Joanna Szkatuła
Studia drugiego stopnia Edukacja wczesnoszkolna
z pedagogiką zaburzeń rozwojowych
dr Anna Prusik
Studia drugiego stopnia Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
z terapią pedagogiczną
dr Anna Prusik
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
z logopedią
dr hab. Bronisław Rocławski

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Kierunek Poziom kształcenia Nazwa specjalności Opiekun
Administracja Studia pierwszego stopnia Administracja Publiczna dr Magdalena Wolińska
Pedagogika Studia pierwszego stopnia Pedagogika resocjalizacyjna dr Agnieszka Górska
Studia pierwszego stopnia Pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna
dr Joanna Szkatuła
Ekonomia Studia pierwszego stopnia Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw dr Tomasz Wójtowicz

 

 

Polecane strony