BIP

Kształcenie

Jakość kształcenia jest w Uczelni najważniejszym wyróżnikiem charakteryzującym jej działania poprzez podstawowe jednostki organizacyjne i kadrę naukowo-dydaktyczną. Jest ona związana z wprowadzeniem określonych mechanizmów systemu kształcenia.
Kluczowe znaczenie dla jakości usług dydaktycznych mają:

  • elastyczność,
  • konkurencyjność,
  • mobilność,
  • metody formułowania usług edukacyjnych.

 

Nad wysoką jakością usług dydaktycznych czuwają dyrektorzy programów.

Dyrektor programu na kierunku administracja dr Wojciech Jurkiewicz

Dyrektor programu na kierunku ekonomia dr Stanisław Szmitka

Dyrektor programu na kierunku filologia angielska dr Mariusz Wawrzyniak

Dyrektor programowy na kierunku fizjoterapia dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna

Dyrektor programowy na kierunku kosmetologia dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk

Dyrektor programu na kierunku pedagogika dr Anna Prusik

Dyrektor programowy na kierunku Wychowanie fizyczne dr Jadwiga Cyganiuk

 

Sylabusy – Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Sylabusy – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Sylabusy – Wydział Nauk o Zdrowiu


Polecane strony