Kształcenie

Jakość kształcenia jest w Uczelni najważniejszym wyróżnikiem charakteryzującym jej działania poprzez podstawowe jednostki organizacyjne i kadrę naukowo-dydaktyczną. Jest ona związana z wprowadzeniem określonych mechanizmów systemu kształcenia.
Kluczowe znaczenie dla jakości usług dydaktycznych mają:

  • elastyczność,
  • konkurencyjność,
  • mobilność,
  • metody formułowania usług edukacyjnych.

 

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Wydział Nauk o Zdrowiu