BIP

Egzamin dyplomowy

EGZAMINY DYPLOMOWE wrzesień 2020

egzaminy dyplomowe WNoZ – aktualizacja 28.10.2020

egzamin dyplomowy – WNHS


TERMINY SKŁADANIA PRAC 2019/2020


Uwaga! Termin składania prac dyplomowych przedłużony do 22 czerwca 2020 r. Zarządzenie 71_2020

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany harmonogramu zakończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach

l.p. Wyszczególnienie Termin

podstawowy

Termin dodatkowy
1. Termin złożenia pracy dyplomowej 16.06.2020 r. 21.09.2020 r.
2. Termin złożenia w dziekanacie kart okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów w celu zaliczenia roku 16.06.2020 r. 21.09.2020 r.
3. Termin złożenia kart obiegowych w dziekanacie 16.06.2020 r. 21.09.2020 r.
4. Termin egzaminów dyplomowych 01-15.07.2020 r. 28-30.09.2020 r.

 

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w sposobie organizacji i realizacji zaliczeń i egzaminów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.


HARMONOGRAM OBRON 2019/2020


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH

haromonogram komisji egzaminacyjnych – 2019_2020 – ekonomia
haromonogram komisji egzaminacyjnych – 2019_2020- pedagogika

Harmonogram godzinowy

Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych 01-07-2020
Resocjalizacja z elementami kryminologii 01-07-2020
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych 02-07-2020
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień 03-07-2020
Resocjalizacja z elementami kryminologii 03-07-2020
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień 06-07-2020
Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 06-07-2020
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią 07-07-2020
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień 07-07-2020
Resocjalizacja z elementami kryminologii 07-06-2020
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 07-07-2020
Socjoterapia oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 09-07-2020
Socjoterapia oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 09-07-2020

Rachunkowość i Finanse 01-07-2020
Ekonomika i Organizajcja Przedsiębiorstw 03-07-2020
Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi oraz Finanse i rachunkowość 06-07-2020
Finanse i Rachunkowość 08-07-2020
Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowość i finanse 10-07-2020

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

harmonogram komisji egzaminacyjnych – 2019_2020 – fizjoterapia, kosmetologia, wychowanie fizyczne

Harmonogram godzinowy

Fizjoterapia 01-07-2020
Fizjoterapia 02-07-2020
Fizjoterapia 03-07-2020
Fizjoterapia 04-07-2020
Kosmetologia 02-07-2020
Kosmetologia 04-07-2020
Wychowanie-fizyczne-04-07-2020 aktualizacja 02.07.2020
Wychowanie-fizyczne-05-07-2020 – aktualizacja 02.07.2020
Wychowanie-fizyczne-06-07-2020 aktualizacja 02.07.2020

FILIA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w KĘTRZYNIE

haromonogram komisji egzaminacyjnych – 2019_2020 Kętrzyn

Harmonogram godzinowy
Administracja publiczna _Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie 06-07-2020
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną 08-07-2020
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią 02-07-2020
Rachunkowość i finanse 02-07-2020


ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2019/2020


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych:

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 2019/2020 :

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia II stopnia

Wydział Nauk Humanistyczno -Społecznych:


DOKUMENTY


Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej

Szanowni Studenci. W związku z panującą epidemią i niezbędnymi ograniczeniami kontaktów Karty obiegowe będą rozliczane wewnętrznie. Prosimy nie drukować i samodzielnie ich nie rozliczać. W razie niejasności będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie. Prosimy o uregulowanie spraw z kwesturą oraz z biblioteką.
Karta obiegowa WNHS i WNo
Karta obiegowa-FWZ-Kętrzyn

Polecane strony