BIP

Egzamin dyplomowy

Zarządzenie Rektora  3_2021  w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2020l2021pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 


ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2020/2021


Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

DOKUMENTY


Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej

Szanowni Studenci. W związku z panującą epidemią i niezbędnymi ograniczeniami kontaktów Karty obiegowe będą rozliczane wewnętrznie. Prosimy nie drukować i samodzielnie ich nie rozliczać. W razie niejasności będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie. Prosimy o uregulowanie spraw z kwesturą oraz z biblioteką.
Karta obiegowa WNHS i WNo
Karta obiegowa-FWZ-Kętrzyn

Polecane strony