Rekrutacja 21/22

Egzamin dyplomowy

HARMONOGRAM OBRON wrzesień 2021

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Harmonogram obron -WNHS

Wydział Nauk o Zdrowiu

Harmonogram obron-WNoZ – aktualizacja
Egzaminy odbywać się będą na ul. Jagiellońskiej 59

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Harmonogram obron-Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


 

Zarządzenie Rektora  3_2021  w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2020/2021 I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 


ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 2020/2021


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych (Olsztyn)

 

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

DOKUMENTY


Dokumenty dla promotora pracy dyplomowej

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej
Ocena pracy dyplomowej magisterskiej

Dokumenty dla studenta

Oświadczenia do pracy dyplomowej

Szanowni Studenci. W związku z panującą epidemią i niezbędnymi ograniczeniami kontaktów Karty obiegowe będą rozliczane wewnętrznie. Prosimy nie drukować i samodzielnie ich nie rozliczać. W razie niejasności będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie. Prosimy o uregulowanie spraw z kwesturą oraz z biblioteką.
Karta obiegowa WNHS i WNo
Karta obiegowa-FWZ-Kętrzyn

Polecane strony