Władze Uczelni

 

dr Agnieszka Górska

REKTOR Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

dr Wojciech Jurkiewicz
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno -Społecznych

dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Anna Prusik
Dziekan Filii / Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

 

Polecane strony