Władze Uczelni

 

dr Agnieszka Górska, prof. OSW

REKTOR Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

 

 

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno -Społecznych i Technicznych

 

 

dr Mariusz Wawrzyniak
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno -Społecznych i Technicznych

dr Anna Prusik, prof. OSW
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Adam Dolny
Dziekan Filii / Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

 

Polecane strony