BIP

Rzecznik i Komisja Dyscyplinarna

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Jan Bossak
dr Małgorzata Król
dr Stanisław Szmitka

Polecane strony