Trener adaptowanej aktywności fizycznej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Trener adaptowanej aktywności fizycznej, posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych oraz treningu z osobami ze specjalnymi potrzebami. Potrafi wykorzystać zróżnicowane metody aktywności fizycznej w celu integracji tej grupy osób ze społeczeństwem oraz podniesienia jakości życia. Studia umożliwią przygotowanie specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej do pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, klubach sportowych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach prowadzących zajęcia rekreacyjne, w placówkach służby zdrowia, Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Polecane strony