Rekrutacja 21/22

Techniki relaksacyjne i elementy jogi SP

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich i zawodowych: nauczycieli, fizjoterapeutów, rehabilitantów, trenerów, pedagogów i terapeutów. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów i nabycie kwalifikacji w zakresie stosowanie technik relaksacyjnych i ćwiczeń jogi. Studia mają charakter doskonalący.

Przedmioty:

  • Anatomia funkcjonalna
  • Biomedyczne podstawy relaksacji
  • Fizjologia człowieka i fizjologia wysiłku
  • Terapeutyczne implikacje jogi
  • Profilaktyka jogą
  • Fizjologia stresu
  • Reakcja stresowa i reakcja relaksacyjna
  • Ćwiczenia oddechowe-pranajama
  • Psychologia jogi
  • Techniki relaksacyjne: trening autogenny Schultza, trening progresywny Jocobsona, wizualizacja, relaksacja Bensona, trening uważności
Polecane strony