Święto Uczelni na Wydziale Nauk Społecznych w Olsztynie


W dniu 12 maja 2018 r. w ramach obchodów Święta Uczelni odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych debata pt. Rynek pracy – perspektywa pracodawcy i studenta, którą poprowadził kierownik Katedry Socjologii dr D. Jurczak. Paneliści -przedstawiciele pracodawców i studentów prowadzili dyskusję na temat aktualnych oczekiwań rynku pracy wobec absolwentów WSIiE TWP. Wyprowadzone wnioski zostaną uwzględnione przy projektowaniu programu kształcenia, tak aby kształtowane w czasie toku studiów kompetencje jak najlepiej odpowiadały potrzebom  rynku pracy.

Uczestnikami panelu w gronie przedstawicieli pracodawców byli Piotr Cupiał, Rafał Opaliński, Katarzyna Skobejko. Studentów reprezentowali:  Jolanta Futera, Piotr Kaczorowski, Marta Komosa, Monika Stachera, Paulina Pieczul, Jacek Kasprzak, Katarzyna Krysik-Grześkiewicz.

W spotkaniu wzięli udział studenci Wydziału Nauk Społecznych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz przedstawiciele władz Uczelni.

Po debacie w ramach obchodów Święta Uczelni była możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej pt. „21 lat … z życia uczelni”, zobaczenia sali posiedzeń Senatu, przymierzenia stroju Żaka oraz wzięcia udziału w konkursie „Co wiesz o Uczelni?” i wygraniu 2 biletów na spektakl.

Dziekan WNS dr Anna Michalczyk