Rekrutacja 21/22

Stymulatory Tkankowe


Stymulatory Tkankowe to temat kolejnego szkolenia Studentek I roku studiów magisterskich przeprowadzonego przez mgr Monikę Kubit. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i podążanie za nowoczesną technologią jest niezbędne w każdym zawodzie. O poszerzanie wiedzy studentek kosmetologii zadbała mgr Jolanta Łazarczyk, znakomity wykładowca OSW i ceniony praktyk. Dziękujemy Pani Magister za umożliwienie odbycia tak ciekawych!

 

Polecane strony