Praktyka

Druki potrzebne do realizacji praktyki


  1. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy
  2. Dziennik praktyki
  3. Instrukcja przebiegu praktyki

Osoby ubiegające się o zwolnienie z odbywania praktyk proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów w I semestrze studiów. Słuchacze odbywający praktykę powinni rozliczyć się z dokumentacji w przedostatnim miesiącu ostatniego semestru. Dokumenty są do pobrania u Koordynatora Praktyk Zawodowych (Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn ul. Jagiellońska 59, pok. 10; Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, pok. 16, 114) oraz poniżej:
Wydział Nauk Społecznych
Wniosek o określenie celów praktyki realizowanej w pracy zawodowej
Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zakresu czynności wykonywanych w pracy zawodowej
Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Wniosek o określenie celów praktyki realizowanej w pracy zawodowej
Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zakresu czynności wykonywanych w pracy zawodowej


Instrukcje do pobrania


Polecane strony