Praca końcowa i egzamin końcowy

EGZAMINY KOŃCOWE


Oświadczenie do pracy końcowej
Oświadczenie-do-pracy-końcowej

Wzór strony tytułowej
Wzór_strony_tytułowej

Zagadnienia na egzamin końcow

Warunki przystąpienia do egzaminu końcowego
Warunki przystąpienia do egzaminu

Zalecenia dotyczące przygotowania pracy końcowej
(dotyczy kierunków, których program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej)

Polecane strony