Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin studiów podyplomowych

Uchwała nr 37A_2022 – regulamin studiów podyplomowych
US 37A_2022 – Regulamin studiów podyplomowych

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe:

  • kwestionariusz rekrutacyjny na studia podyplomowe – kwestionariusz_podyplomowe 2022-2023
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dwa aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  osobistych

Dane do przelewu

Odbiorca: Olsztyńska Szkoła Wyższa
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

Rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata, rodzaj opłaty.