Specjalista ds. kadr i płac

Olsztyńska Szkoła Wyższa zatrudni na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Przygotowywanie dokumentów pracowniczych (umów o pracę, aneksów do umów oraz udokumentowanie i zgłaszanie zmian  w zatrudnieniu do ZUS itp.;
 • Sporządzanie i weryfikacja list płac oraz przygotowywanie płatności;
 • Sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS;
 • Weryfikacja i aktualizacja danych pracowniczych w systemach kadrowo-płacowych, w tym POLON;
 • Prowadzenie ewidencji i kontroli czasu pracy, urlopów oraz zwolnień lekarskich w systemie kadrowo-płacowym;
 • Sporządzanie rocznych  deklaracji podatkowych  PIT;
 • Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów kadrowo-płacowych;
 • Współpraca z pracownikami poszczególnych działów w sprawach kadrowo-płacowych;
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i  analiz z zakresu kadr i płac;
 • Profesjonalna obsługa pracowników;

WYMAGANIA

 • wykształcenie min. średnie kierunkowe;
 • minimum 3 lata doświadczenia najlepiej na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, przepisów płacowych, kadrowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 • doskonała znajomość programu Płatnik;
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Cenzus Pro;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania swoimi zadaniami.

 

Podania prosimy kierować na adres:

email: biurorektora@osw.edu.pl
tel. 519 062 012


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych

Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, tel.: 89 534 71 53, e-mail: biurorektora@osw.edu.pl, dalej OSW.

 1. Cel przetwarzania danych

Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

 1. Przetwarzane dane oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego naboru.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych
 2. W przypadku nie spełniania wymagań formalnych Pani/Pana dokumenty zostaną niezwłocznie zniszczone.
 3. Po zakończeniu procesu naboru i ogłoszeniu wyłonienia kandydata, oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po 14 dniach od ogłoszenia wyników.
 4. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych naborach prowadzonych przez OSW dokumenty będą przechowywane przez 90 dni od dnia ogłoszenia wyłonienia kandydata, a następnie zostaną zniszczone.
 5. Dokumenty osoby, która zostanie pracownikiem włączane będą do akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa.
 6. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz OSW, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

 1. Przysługujące prawa

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby OSW lub na adres e-mail: biurorektora@osw.edu.pl Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@osw.edu.pl lub na wskazany wyżej adres OSW.

 

Polecane strony