“Social & learning spaces”


W dniu 20 kwietnia 2021 r. dr Roman Sokulski, wykładowca Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, uczestniczył w spotkaniu online zorganizowanym przez EAPRIL (The European Association for Practitioner Research on Improving Learning) w ramach Cloud 4 Zoom Cafe (spotkania platformy tematycznej zajmującej się innowacjami w edukacji – Edukacja 4.0). Tematem spotkania w języku angielskim było “Social & learning spaces”.

Z tm jakże ciekawym w obecnych czasach tematem można zapoznać się dzięki udostępnionemu poniżej nagraniu.

Polecane strony