Rekrutacja 21/22

RODO


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, tel.: 89 534 71 53, e-mail: biurorektora@osw.edu.pl, dalej: Administrator.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 3. Zawierania umów cywilnoprawnych

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod następującym linkiem: Instrukcja spełnienia obowiązku informacyjnego podczas zawierania umów cywilnoprawnych

 1. Przeprowadzenia postępowań ofertowych

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod następującym linkiem: Instrukcja spełnienia obowiązku informacyjnego w przypadku przeprowadzania postępowania ofertowego

 1. Rekrutacji pracowników

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod następującymi linkami:

 1. Przetwarzania danych pracowników

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pracowników znajduje się w Dziekanacie Uczelni

 1. Rekrutacji studentów do Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod następującym linkiem: …………………………………….

 1. Korzystania ze zbiorów biblioteki Uczelni

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod następującym linkiem: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelników

 1. Prowadzenia monitoringu wizyjnego

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod następującym linkiem: …………………………………….

 1. Szczegółowe cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych, odbiorcy danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa zostały określone w poszczególnych informacjach o przetwarzaniu danych osobowych do których prowadzą wskazane wyżej linki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@osw.edu.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora.
Polecane strony