OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: osw@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


Forum Kół Naukowych OSW


„Polska – Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne” to temat przewodni tegorocznego Forum Kół Naukowych. To cykliczne wydarzenie miało miejsce 28 stycznia 2021 r w nietypowej formie. W związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 przenieśliśmy się do internetu i nasze spotkanie zorganizowaliśmy za pomocą Zooma. Czytaj więcej

Przewodniczący Zespołu Tematycznego ds. Nauki przy Krajowa Izba Fizjoterapeutów


Miło nam poinformować, że decyzją Prezesa #KIF dr. hab. n. med. Macieja Krawczyka Kierownik Centrum Postawy Ciała prof. Dariusz Czaprowski został wyznaczony na Przewodniczącego Zespołu Tematycznego ds. Nauki przy Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
Do zadań Zespołu należy przede wszystkim tworzenie rekomendacji/wytycznych według zaleceń Evidence Based Medicine dotyczących postępowania diagnostycznego i terapeutycznego fizjoterapii w wybranych schorzeniach, co będzie mieć w niedalekiej przyszłości przełożenie na koszyk procedur refundowanych, a także wykonanie działań na rzecz powstania periodyku z listy filadelfijskiej przy KRF oraz programu grantowego wspomagającego dokonania naukowe w dziedzinie fizjoterapii.
Gratulujemy!!
źródło: https://www.facebook.com/CentrumPostawyCiala/posts/2470358356603330

dr hab. Jan Waskan, prof. uczelni


dr hab. Jan Waskan (1952-2020) 

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. Jana Waskana, wieloletniego pracownika naszej Uczelni, znakomitego naukowca, cenionego specjalisty w dziedzinie politologii i administracji.

Dr hab. Jan Waskan, ukończył studia magisterskie w 1975 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych ukończył w 1990 roku na UMK w Toruniu, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2008 roku na UMCS w Lublinie.

Z naszą Uczelnią był związany zawodowo od 2008 do 2012 roku. Pełnił funkcję Kierownika Katedry Administracji Publicznej i Samorządowej, był cenionym wykładowcą, Członkiem Zespołu ds. Efektów Kształcenia, którego aktywność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna realnie wpłynęła na rozwój i wysoką jakość kształcenia na kierunku Administracja.

Życzliwość i serdeczność Pana dr. hab. Jana Waskana dla drugiego człowieka oraz wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Cześć Jego Pamięci!
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora wyrazy żalu i współczucia
w imieniu Senatu oraz całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
składa Rektor
Dr Agnieszka Górska

źródło zdjęcia: https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/jan_waskan/

Polecane strony