BIP

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: dziekanat.wnhs@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53
fax 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKOLOGIA POGRANICZA – EP 20.


W dniu 16 września 2020 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKOLOGIA POGRANICZA – EP 20.

W konferencji udział wziął kierownik katedry administracji dr Dariusz Jurczak, wygłaszając temat pt. „Społeczno – prawne uwarunkowania zagrożeń pandemii koronawirusa w regionie warmińsko – mazurskim”. Wystąpienie w formie artykułu zostało opublikowane
w monografii pokonferencyjnej pt. „Społeczne problemy ekologii pogranicza”, Gorzów Wlkp. – Poznań 2020. Czytaj więcej

Wychowanie fizyczne I stopnia


Egzamin sprawnościowy dla kandydatów na studia I stopnia na kierunek Wychowanie fizyczne odbędą się 26.09.2020 r. od godz. 10.00.Obowiązkowy strój sportowy, oraz strój na basen.

Pracownicze Plany Kapitałowe – konferencja 18 września 2020 r.


Zapraszamy na bezpłatną konferencję informacyjno-szkoleniową na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK – prywatne oszczędności uczestników. Ekspertyza i dotychczasowe doświadczenia.

18 września  2020 r., godz. 9.00-14.00
Olsztyn, ul. Bydgoskiej 33 (budynek OSW), sala 100E
(rejestracja on-line)

Konferencji patronuje Ministerstwo Finansów.

Patronat honorowy  nad konferencją roztoczyli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Gustaw Marek Brzezin.

Czytaj więcej

Polecane strony