Monografia


Nakładem Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu (ZUUN) ukazała się monografia „Rola biznesplanu w kreowaniu innowacyjnego zarządzania współczesnych menedżerów (praktyczne rozwiązania)” autorstwa pracowników naszej Uczelni członków Katedry Ekonomii i Zarządzania Mykhailo Luchko, Stanisława Szmitki i Roberta Dmuchowskiego.

Czytaj więcej

Płatne staże – projekt “Warmia możliwości”


Płatne staże !

DLA KOGO?  Studenci OSW!

Staż:

  • 3 miesiące/120 godz. w miesiącu, wynagrodzenie 2220,00 zł brutto brutto miesięcznie;
  • zwrot kosztów zakwaterowania w związku z realizacją stażu poza miejscem zamieszkania do 1200 zł miesięcznie;
  • zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną/samochodem prywatnym do 80 zł /miesięcznie, do miejsca realizacji stażu;
  • zwrot kosztów utrzymania w przypadku realizacji stażu krajowego poza miejscem zamieszkania dla, 30 zł dziennie.

Czytaj więcej

Zaproszenie


W dniach 23-25 listopada 2022 r. odbędzie się II Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci profesora Piotra Lassa. W 2022 roku udział w konferencji jest bezpłatny, lecz wymagana jest rejestracja.

Zaproszenie_IVHS_EN
Zaproszenie_IVHS_PL

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, że prezentacja realizowanych projektów badawczych pozwoli na dalszą integrację i nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami i klinikami doprowadzając do rozszerzenia współpracy pomiędzy studentami i naukowcami dyscypliny Nauki o Zdrowiu na arenie zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Czytaj więcej

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem


KONFERENCJA NAUKOWA

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II EDYCJA

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 24 listopada 2022r (czwartek) o godz. 17.00 (czasu polskiego) (on-line) w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy:

Zachodnioukrainski Uniwersytet Narodowy
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Akademia Innowacyjności

Koordynatorzy:

Prof. dr hab. Mykhailo Luchko
Kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu WUNU w Tarnopolu

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania OSW w Olsztynie
Koordynator Akademii Innowacyjności

Uroczyste otwarcie:

Rektor OSW dr Agnieszka Górska, prof. OSW

Program (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Plakat (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROGRAM Czytaj więcej

Polecane strony