OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: osw@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


Egzamin poprawkowy z “Prawa administracyjnego”!


Uwaga
Studenci III roku, kierunku Administracja, studiów I stopnia

Egzamin poprawkowy ustny z przedmiotu „Prawo administracyjne” u Pani dr Małgorzaty Król odbędzie się 15 maja 2021 r o godz. 9:30 na platformie MS-TEAMS.

Prof. Mykhailo Luchko w jury międzynarodowego konkursu!


Niezmiernie ważnym tematem w dzisiejszych czasach jest kooperacja nauki z biznesem. Naprzeciw temu zagadnieniu wyszło Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Odessa National Academy of Food Technologies organizując Międzynarodowy konkurs studenckich prac naukowych „Black Sea Science”.

Konkurs ten, którego członkiem jury był dr hab. Mykhailo Luchko, prof. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, zainicjowany był w celu rozwijania stosunków międzynarodowych, wzmacniania pracy naukowej studentów jako ważnego czynnika kształtującego specjalistów, przyciągania studentów do udziału w programach naukowych, projektowaniu, projektowaniu i innych formach działalności naukowej. Czytaj więcej

Studenci OSW w obliczu pandemii


W ramach prowadzonego  przedmiotu : Metody zbierania i analizy danych, na I roku Pedagogiki studia magisterskie, przygotowano różne metody, techniki i narzędzia badawcze aby poznać opinię studentów OSW na określone tematy. Jednym z wyznaczonych obszarów był temat: Studenci OSW w dobie pandemii przedstawiający plusy i minusy studiowania podczas obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID 19.

Badania prowadzili studenci specjalności Resocjalizacja z elementami kryminologii oraz Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.   Czytaj więcej

Karboksyterapia


Karboksyterapia ma na celu redukcję cieni i obrzęków pod oczami, likwidację miejscowo nagromadzonej tkanki tłuszczowej, cellulitu oraz rozstępów. Skuteczność zabiegów medycznym dwutlenkiem węgla spowodowała, że zabiegi zyskały dużą liczbę zwolenników. Idąc z duchem czasu mgr Jolant Łazarczyk zorganozwała studentkom Kosmetologii szkolenie mające na celu zapoznanie z tą efektywną techniką kosmetyczną. Szkolenie przeprowadziła mgr Monika Kubit.

Mezoterapia igłowa


Mezoterapia igłowa to kolejna umiejętności nabywana przez studentki Kosmetologii OSW. Darmowe szkolenie dla I roku studiów magisterskich na kierunku kosmetologia zorganizowała mgr Jolanta Łazarczyk, a  przeprowadziła mgr Monika Kubit.

Polecane strony