BIP

Oznaczenia kierunków studiów

 

 

Adm B Administracja B Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ek A1 Ekonomia A1 Rachunkowość i finanse studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ek A2 Ekonomia A2 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ek B Ekonomia B Ekonomia studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ek G Ekonomia G Rachunkowośc i finanse studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
K Adm A1 K Administracja A1 Administracja publiczna studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
K Adm A3 K Administracja A3 Bezpueczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
K Adm B K Administracja B Administracja studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
K Ek A K Ekonomia A Rachunkowośc i finanse studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
K Ek B K Ekonomia B Ekonomia studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
K Ped A3 K Pedagogika A3 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
K Ped A5 K Pedagogika A5 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
K Ped B K Pedagogika B Pedagogika studia pierwszego stopnia Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Mu-Ek A3 Mu-Ekonomia A3 Finanse i rachunkowość studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ek A4 Mu-Ekonomia A4 Zarzadzanie zasobami ludzkimi studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ek A5 Mu-Ekonomia A5 Ekonomia menedżerska studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ek E3 Mu-Ekonomia E3 Finanse i rachunkowość studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ek E5 Mu-Ekonomia E5 Ekonomia menedżerska studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped A4 Mu-Pedagogika A4 Socjoterapia z profilaktyką uzależnień studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped A6 Mu-Pedagogika A6 Resocjalizacja z elementami kryminologii studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped A7 Mu-Pedagogika A7 Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped A8 Mu-Pedagogika A8 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped E5 Mu-Pedagogika E5 Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped E6 Mu-Pedagogika E6 Resocjalizacja z elementami kryminologii studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped E7 Mu-Pedagogika E7 Edukacja wczesnoszkolna zpedagogika zaburzeń rozwojowych studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Mu-Ped E8 Mu-Pedagogika E8 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną studia drugiego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ped A2 Pedagogika A2 Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ped A5 Pedagogika A5 Pedagogika przedzskolna i wczesnoszkolna z logopedią studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ped B Pedagogika B Pedagogika studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ped G2 Pedagogika G2 Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Ped G4 Pedagogika G4 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Soc G2 Socjologia G2 Socjologia organizacji i zarządzania studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych
Soc G3 Socjologia G3 Zarzadzanie kryzysowe studia pierwszego stopnia Wydział Nauk Społecznych

 

 

 

 

Polecane strony