Rekrutacja 21/22

Organizacja i zarządzanie oświatą SP

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, nauczycieli doradców i konsultantów metodycznych.

Przedmioty

 • Polski system oświaty
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 • Konstruowanie projektów unijnych
 • Diagnozowanie pracy szkoły
 • Kwalifikacje i awans zawodowy nauczyciela
 • Wykłady monograficzne
 • Kreowanie wizerunku szkoły
 • Prawo oświatowe i administracyjne
 • Komunikacja w zarządzaniu, Ewaluacja w szkole
 • Wykłady monograficzne
 • Prawo oświatowe i administracyjne
 • Komunikacja w zarządzaniu, Ewaluacja w szkole
 • Kierowanie zmianą
 • Finanse w oświacie
 • Seminarium
 • Kierowanie szkołą
 • Komputery w zarządzaniu szkołą
 • Praktyki
Polecane strony