Opłaty 2020/2021

Rekrutując się w terminie od 04 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. zyskujesz:

  1. 0 złotych opłaty administracyjnej
  2. 0 złotych opłaty wpisowej
  3. dla Absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego dodatkowo 20% rabatu od kwoty opłaty za jeden rok akademicki.

REGULAMIN PROMOCJI_2020
OPŁATY Z UWZGLĘDNIENIEM 20% RABATU DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP I OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

Rekrutując się od 16 do 30 września 2020 r. zyskujesz 400 zł upustu na pierwszy semestr!

 

CZESNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE – obywatele UE, posiadacze Karty Polaka
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the Polish Card

Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim
NIESTACJONARNE – obywatele UE i posiadacze Karty Polaka

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the Polish Card

 

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE – studenci spoza UE
Tuition fee for full-time and part-time studies (including mobile studies) (BA/MA) in Polish – students from outside the UE

Opłata administracyjna dla studentów spoza UE wynosi 80 EUR
For all the fields of study the administration fee is 80 EUR

 

Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE – obywatele UE I studenci spoza UE
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

Opłata administracyjna dla studentów spoza UE wynosi 80 EUR
For all the fields of study the administration fee is 80 EUR

 

Językowy kurs przygotowawczy
Language preparatory course

Opłata administracyjna na językowy kurs przygotowawczy 80 EUR
The administration fee is 80 EUR

Opłaty za naukę i inne opłaty dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 20202021

 

Dane do przelewu

Account Owner’s Adress:
Olsztyńska Szkoła Wyższa
Ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland

Account Owner’s Bank Adress:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Opłaty w EURO / For payment in EURO:
07 1130 1189 0025 0130 6720 0010

Opłaty za studia w języku polskim w PLN / For payment in Polish study in PLN:
73 1130 1189 0025 0161 5620 0003

W tytule przelewu:
nazwisko i imię kandydata, rodzaj opłaty