Opłaty

Opłaty/czesne za studia w języku polskim w PLN

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003
tytuł przelewu: imię nazwisko kierunek

Opłaty/czesne w EURO / For payment in EURO:

07 1130 1189 0025 0130 6720 0010
transfer title: first name surname field of study

Account Owner’s Adress:

Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland

Account Owner’s Bank Adress:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z informacją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz numer PESEL.

All the fees should be paid to the individual bank account assigned received together with the decision on admission to studies. If the Student does not have his individual bank account, s/he should make the payment to the following bank account. The transfer title shall be the student’s first name and last name, his register number and PESEL (Polish Resident Identification Number).

Uchwała Rady Wykonawczej OSW dotycząca opłat w roku akademickim 2022/2023

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:

  • administracyjna – 200 zł
  • rekrutacyjna – 85 zł

Studia pierwszego i drugiegostopniaorazjednolitestudiamagisterskiew językupolskimSTACJONARNE – obywatele UE, posiadacze Karty Polaka

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the Polish Card

 

Kierunek studiówField of study ilość rat

(numer of installments)/

rokstudiów

(year of study)

opłata roczna

 

Tuition fee (per year)

opłata semestralna

 

Tuition fee (per semester)

10 rat w roku

 

Tuition fee in 10 installments

Kosmetologia I˚ I rok / I year 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
II rok / II year 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
III rok / III year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok / I year 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok / II year 5 200 zł 2 750 zł 580 zł
III rok / III year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Informatyka I˚ I rok / I year 5 700 zł 3 000 zł 620 zł
II rok / II year 6 400 zł 3 350 zł 690 zł
III rok / III year 6 900 zł 3 600 zł 740 zł
IV rok/IV year(7 semester/7 term) 3 450 zł 5x730zł
Zarządzanie I˚ I rok / I year 5 500 zł 2 750 zł 560 zł
II rok / II year 6 100 zł 3 050 zł 620 zł
III rok / III year 6 700 zł 3 350 zł 680 zł
Zarządzanie II˚ I rok / I year 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
II rok / II year 6 900 zł 3 450 zł 700 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia jednolite magisterskie

I rok / I year 5 900 zł 3 100 zł 640 zł
II rok / II year 6 200 zł 3 250 zł 670 zł
III rok / III year 6 500 zł 3 400 zł 700 zł
IV rok / IVyear 6 800 zł 3 550 zł 730 zł
V rok / Vyear 7 000 zł 3 650 zł 750 zł
Fizjoterapia,

studia jednolite magisterskie

I rok /  Iyear 6 300 zł 3 300 zł 680 zł
II rok / II year 7 000 zł 3 650 zł 750 zł
III rok / III year 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
IV rok / IV year 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
V rok / V year 7 100 zł 3 700 zł 770 zł

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 200 złoraz opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł

For all the fields of study the administration fee is 200zł and recruitment fee is 85zł

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim NIESTACJONARNE – obywatele UE i posiadacze Karty Polaka
Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in Polish – EU citizens and holders of the Polish Card

Kierunek studiów                                                 Field of study ilość rat

(numer of installments)/

rokstudiów

(year of study)

opłata roczna

 

Tuition fee (per year)

opłata semestralna

 

Tuition fee (per semester)

10 rat                     w roku

 

Tuition fee in 10 installments

Filologia I˚ I rok / I year 4  900 zł 2 600 zł 540 zł
II rok / II year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
III rok / III year 5 900 zł 3 100 zł 640 zł
Administracja I˚ I rok / I year 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok / II year 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok / III year 4 800 zł 2 500 zł 530 zł
Pedagogika I˚ I rok / I year 4 000 zł 2 150 zł 450 zł
II rok / II year 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok / III year 4 600 zł 2 450 zł 510 zł
Kosmetologia I˚ I rok / I year 5 000 zł 2 650  zł 550 zł
II rok / II year 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
III rok / III year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok / I year 5 100 zł 2 700 zł 560 zł
II rok / II year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
III rok / III year 5 500 zł 2 875 zł 610 zł
Informatyka I˚ I rok / I year 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
II rok / II year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
III rok / III year 5 900 zł 3 100 zł 640 zł
IV rok/IV year                   (7 semester/7 term) 3000 zł 5x640zł
Informatyka I˚

(hybrydowe)

I rok / I year  4 700 zł 2 500 zł 520 zł
II rok / II year 5 300 zł 2 800 zł 580 zł
III rok / III year 5 700 zł 3000 zł 620 zł
IV rok/IV year                   (7 semester/7 term) 2 800 zł 5×640 zł
Zarządzanie I˚ I rok / I year 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
II rok / II year 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
III rok / III year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Logistyka I˚ I rok / I year 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
II rok / II year 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
III rok / III year 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Administracja II˚ I rok / Iyear 5 300 zł 2 675 zł 560 zł
II rok / IIyear 5 500 zł 2 875 zł 610 zł
Zarządzanie II˚ I rok / I year 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
II rok / II year 5 700 zł 3 000 zł 620 zł
Pedagogika II˚ I rok / I year 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok / II year 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
Wychowanie fizyczne II˚ I rok / I year 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok / II year 5 400 zł 2 850 zł 590 zł
Kosmetologia II˚ I rok / I year 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
II rok / II year 7 200 zł 3 750 zł 770 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie I rok / I year 5 600 zł 2 950 zł 610 zł
II rok / II year 5 800 zł 3 050 zł 630 zł
III rok / III year 6 000 zł 3 150 zł 650 zł
IV rok / IVyear 6 400 zł 3 350 zł 690 zł
V rok / Vyear 6 800 zł 3 550 zł 730 zł

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 200 złoraz opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł

For all the fields of study the administration fee is 200 złand recruitment fee is 85zł

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim STACJONARNE i NIESTACJONARNE – studenci spoza UE 

 Tuition fee for full-time and part-time studies (including mobile studies) (BA/MA) in Polish – students from outside the UE

Kierunek studiów                                                 Field of study ilość rat (numer of installments)/rokstudiów(year of study) opłata roczna

Tuition fee (per year)

EURO

opłata semestralna

Tuition fee (per semester)

EURO

InformatykaI˚InformaticsI˚ I, II, III, IV rok/ I, II, III, IVyear 1400 € 750 €
LogistykaI˚LogisticsI˚ I, II, III rok/ I, II, III year 1400 € 750 €

Na wszystkichkierunkachopłataadministracyjnawynosi 150 EUR  

For all the fields of study the administration fee is 150EUR

Studia pierwszego i drugiegostopniaorazstudiajednolitemagisterskie w językuangielskim STACJONARNE – obywatele UE istudencispoza UE 

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

Kierunek studiów

Field of study

opłata roczna

Tuition fee                 (per year)

opłata semestralna

Tuition fee (per semester)

Fizjoterapia jednolite magisterskie                                                                                 Physiotherapy (5 year/10 term) 4 000 € 2 100 €

Na wszystkichkierunkachopłataadministracyjnawynosi150 EUR

For all the fields of study the administration fee is 150EUR


Opłaty w roku akademickim 2022/2023

Opłaty w roku akademickim 2021/2022