Odszedł prof. Jerzy Suchta

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. inż. Jerzego Suchty, Prorektora w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w latach 2004-2006, wieloletniego wykładowcy, wspaniałego mentora, cenionego specjalisty w dziedzinie ekonomii, a przede wszystkim Przyjaciela.

Obszarem zainteresowań naukowych Pana Profesora był rozwój gospodarki regionalnej w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Był członkiem wielu organizacji, m.in.: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Komisji Przestrzeni Rolnej i Leśnej Polski Północnej przy Oddziale PAN w Gdańsku, Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Selekcja Kształtowania i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sekcji Geodezji i Inżynierii Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN, czy Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Odszedł zasłużony dla naszej Uczelni Profesor, filar kierunku ekonomia, autor licznych publikacji, redaktor naukowy w wydawnictwie uczelnianym, promotor, kolega. Życzliwość i serdeczność wobec drugiego człowieka oraz wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora wyrazy żalu i współczucia w imieniu całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej składa Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW