Kursy i szkolenia 2020

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Szkolenie poprowadzi psycholog Agnieszka Łucjanek.
Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera podczas zajęć socjoterapeutycznych).


SZKOLENIA:

Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny wg. Marty Zawichrowskiej

Dysfagia – diagnoza i terapia Pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania

Dyzartria – warsztat pracy z Pacjentem z dysfunkcjami aparatu wykonawczego

Terapia neurologopedyczna z Pacjentem porażonym czterokończynowo z rurką tracheostomijną

Wykorzystanie komunikacji alternatywnej i nowoczesnych technologii w pracy z osobami niemówiącymi – aspekty terapeutyczne

Aspekty prawne zawodu neurologopedy

Szkolenie prowadzi:
Marta Monika Zawichrowska

neurologopeda i certyfikowany terapeuta C-EYE (cyberoko). Diagnosta QEEG (mapowanie mózgu) i terapeuta tDCS. Wykładowca akademicki – dydaktyk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania naukowe na grupie dzieci z dystrofiami mięśniowymi. Specjalista otwarty na nowe metody terapii…- współpracuje z ośrodkiem zajmującym się Pacjentami w śpiączkach znajdującym się w Belgii, oraz Katedrą Nowoczesnych Technologii na Uniwersytecie w Luxemburgu, która tworzy nowe aplikacje i sprzęt do pracy z Pacjentami. Czyli teoretyk i praktyk w jednym…

W swej pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne technologie:

  • system C-EYE (cyberoko) – umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, urazach
  • czaszkowo-mózgowych, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych (SM, SLA). Ze sprzętu korzystają również dzieci z niepełnosprawnością fizyczną/intelektualną, MPD, dystrofiami mięśniowymi, zespołem Retta itp.
  • protezę mowy Mówik – oprogramowanie do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy dla dzieci i osób dorosłych.
  • kask do tworzenia tzw. mapy mózgu (QEEG) – tego rodzaju diagnostyka pozwala na
  • skanowanie pracy mózgu i ocenę dysfunkcji w poszczególnych płatach.
  • mikropolaryzację tDCS – przezczaszkową stymulację stałoprądową obszarów mózgu, w których występują deficyty
  • Prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych wzbogaconą o alternatywne metody komunikacji.

Informacje uzupełniające i referencje: Znany Lekarz Marta Zawichrowska


ZAPISY:

Telefon: 519 062 006, 89 534 71 53 wew. 33

 

 


 

Polecane strony