Konkurs dydaktyczny dla III roku Wychowania Fizycznego


Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Wychowanie Fizyczne

ORGANIZUJE
KONKURS DYDAKTYCZNY

dla III roku Wychowania Fizycznego – studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Scenariusz zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego z wykorzystaniem oraz przedstawieniem rozwiązań innowacyjnych.

Moja lekcja wychowania fizycznego”

Celem konkursu jest przygotowanie studentów do podejmowania samodzielnych rozwiązań w dziedzinie dydaktyki wychowania fizycznego oraz promowania rozwiązań innowacyjnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji promującego różne innowacyjne rozwiązania z możliwością wykorzystania klasycznych toków lekcyjnych, z wykorzystaniem metod twórczych z akcentem na kompetencje, które uczeń pozna lub utrwali w różnych formach aktywności ruchowej, a później je wykorzysta w samodzielnym działaniu poza szkołą.

Kierownik Koła Naukowego
z dydaktyki wychowania fizycznego

dr Jadwiga Cyganiuk