Komisje uczelniane

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW – przewodniczący

ADMINISTRACJA

 • dr Ireneusz Bembas
 • dr Adam Dolny

EKONOMIA

 • dr Elżbieta Lorek
 • dr Anna Michalczyk

FILOLOGIA

 • dr Mariusz Wawrzyniak
 • dr Natalia Bidasiuk

PEDAGOGIKA oraz PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • dr Dorota Bartnicka
 • dr Mariusz Wawrzyniak

ZARZĄDZANIE

 • dr Anna Suchorab
 • dr Stanisław Szmitka, prof. OSW

INFORMATYKA

 • mgr. inż Marek Adamowicz
 • dr Grzegorz Olech

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • mgr. inż Marek Adamowicz

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr Anna Prusik, prof. OSW – przewodnicząca

FIZJOTERAPIA

 • dr Mateusz Worobel
 • mgr Marta Andrzejczak

KOSMETOLOGIA

 • dr inż Katarzyna Boradyn
 • mgr Jolanta Łazarczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • dr Jadwiga Cyganiuk
 • dr Zbigniew Wójcik

PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW

 • Maciej Dziarmaga

Uczelniana  Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – Kadencja  2019-2023

dr Ireneusz Bembas – przewodniczący komisji
dr Joanna Szkatuła– członek komisji
dr Stanisław Szmitka – członek komisji

Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – Kadencja  2019-2023

dr Adam Marzewski – przewodniczący komisji
dr Magdalena Baranowska – członek komisji
dr Ewa Szerszeń – członek komisji

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Kadencja  2019-2023

dr Mariusz Wawrzyniak- przewodniczący komisji
dr Grzegorz Prokopowicz – członek komisji
Marta Bernat  –  członek komisji

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – kadencja 2019-2023

dr Adam Marzewski – przewodniczący komisji
dr Magdalena Baranowska – członek komisji
dr Ewa Szerszeń – członek komisji

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych – Kadencja  2019-2023

dr hab. Dariusz Czaprowski – przewodniczący komisji
dr Mariusz Wawrzyniak – sekretarz komisji
dr Katarzyna Boradyn – członek komisji
dr Dariusz Jurczak– członek komisji
dr Stanisław Szmitka – członek komisji
dr Zbigniew Wójcik – członek komisji

Uczelniana  Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku akademickim 2021/2022

dr Agnieszka Górska (Rektor) – przewodnicząca komisji
dr Wojciech Jurkiewicz – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych – członek        komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNHS
dr Anna Prusik – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ
dr Adam Dolny – Dziekan Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek komisji do oceny nauczycieli akademickich WNHS i Filii WZ w Kętrzynie
prof. dr hab. Dariusz Czaprowski – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ;

Polecane strony