Rekrutacja 21/22

Komisje uczelniane

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych

ADMINISTRACJA

 • dr Małgorzata Król
 • dr Adam Dolny

EKONOMIA

 • dr Elżbieta Lorek
 • dr Ewa Szerszeń

FILOLOGIA

 • dr Mariusz Wawrzyniak

PEDAGOGIKA

 • dr Anna Prusik
 • dr Mariusz Wawrzyniak

 

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

FIZJOTERAPIA

 • dr hab. Dariusz Czaprowski
 • dr Katarzyna Balewska-Juras

KOSMETOLOGIA

 • mgr Katarzyna Boradyn

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • dr Jadwiga Cyganiuk
 • dr Tomasz Boraczyński

 

Uczelniana  Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – Kadencja  2019-2023

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – przewodniczący komisji
dr Adam Dolny – członek komisji
dr Stanisław Szmitka – członek komisji

Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna – Kadencja  2019-2023

dr Adam Marzewski – przewodniczący komisji
dr Ewa Rydzewska – członek komisji
dr Ewa Szerszeń – członek komisji

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Kadencja  2019-2023

dr Mariusz Wawrzyniak- przewodniczący komisji
dr Tomasz Boraczyński – członek komisji
Joanna Puchała  –  członek komisji

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych – Kadencja  2019-2023

dr hab. Dariusz Czaprowski – przewodniczący komisji
dr Mariusz Wawrzyniak – sekretarz komisji
dr hab. Krzysztof Mazurek – członek komisji
dr Dariusz Jurczak– członek komisji
dr Stanisław Szmitka – członek komisji
dr Tomasz Boraczyński – członek komisji
dr Małgorzata Kuśmierczyk – członek komisji

Uczelniana  Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku akademickim 2020/2021

dr Agnieszka Górska (Rektor) – przewodnicząca komisji
dr Wojciech Jurkiewicz – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych – członek        komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNHS
dr Anna Prusik – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ
dr Adam Dolny – Dziekan Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
prof. dr hab. Aleksander Łuczak – członek komisji do oceny nauczycieli akademickich WNHS i Filii WZ w Kętrzynie
prof. dr hab. Dariusz Czaprowski – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ;

Polecane strony