BIP

Katedry WNOZ


Katedra Fizjoterapii


 • kierownik katedry, dyrektor programu kierunku Fizjoterapia: dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
 • prof. dr hab. Andrzej Pucher
 • dr hab. Tadeusz Trzaska, prof. OSW
 • dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW
 • dr Ewa Rydzewska
 • dr Ryszard Biernat
 • dr Katarzyna Balewska-Juras
 • lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach
 • mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko
 • mgr Dominik Sitarski
 • mgr Dorota Dziechcińska
 • mgr Mateusz Worobel
 • mgr Katarzyna Prokopowicz
 • mgr Grzegorz Propokowicz

Katedra Kosmetologii


kierownik, dyrektor programu na kierunku Kosmetologia: dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk

Katedra Wychowania Fizycznego


kierownik katedry, dyrektor programu na kierunku Wychowanie fizyczne: dr Jarosław Marcinkowski

Polecane strony