Instrukcje praktyk

ROK AKADEMICKI   2022/2023


Dokumenty do pobrania

Regulamin praktyk

Ankieta ewaluacyjna – student i opiekun
Podanie o uznanie pracy zawodowej jako praktyki
Porozumienie w sprawie praktyk Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk o Zdrowiu

Ankieta po odbyciu praktyki Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Ankieta po odbyciu praktyki Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

Opis przebiegu praktyki

 


ADMINISTRACJA

Sylabus praktyka_dr Magdalena Baranowska FWZ – opis modułu/przedmiotu kształcenia

STUDIA I STOPNIA

Administracja 1 rok

Administracja 2 rok Administracja Bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych 2 rok
Administracja publiczna 2 rok
Administracja 3 rok

Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1,2,3 rok LIC Administracja

STUDIA II STOPNIA

Administracja MU 1 i 2 rok RA
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1 i 2 rok MU Administracja


EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Ekonomia 1,2,3 rok LIC. RA 2021-2022
Ekonomia karta praktyk LIC. RA 2021-2022
Karta praktyk Ekonomia I stopień

STUDIA II STOPNIA

Ekonomia 1 i 2 rok MU RA 2021-2022
Ekonomia karta praktyk MU RA 2021-2022
Karta praktyk Ekonomia II stopnia 2021-2022


PEDAGOGIKA

Praktyki – wykaz dokumentów – Pedagogika 2021 2022
Arkusz-obserwacji-zajęć-1-rok
Wykaz hospitowanych zajęć
Wykaz-samodzielnie-realizowanych-zajęć

STUDIA I STOPNIA
I stopień 1 rok Instrukcja Pedagogika
I stopień 2 rok instrukcja Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
I stopień 2 rok instrukcja Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
I stopień 3 rok instrukcja Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
I stopień 3 rok instrukcja Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Karta oceny studenckiej praktyki Pedagogika I stopień

STUDIA II STOPNIA
II stopień 1 rok instrukcja Resocjalizacja z elementami kryminologii
II stopień 1 rok instrukcja Socjoterapia z profilaktyką uzależnień
II stopień 2 rok instrukcja Socjoterapia z profilaktyką uzależnień

II stopień 1 rok instrukcja Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
II stopień 2 rok instrukcja Resocjalizacja z elementami kryminologii
II stopień 2 rok instrukcja Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Karta oceny studenckiej praktyki Pedagogika II stopień


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Ankieta po odbyciu praktyki
Instrukcja praktyk
Karta zaliczenia praktyka ogolnopedagogiczna 30 h I rok
Opis przebiegu praktyki Plan praktyki I rok PPiW


FILOLOGIA

STUDIA I STOPNIA

Rok I

Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
Ankieta po odbyciu praktyki

Karta zaliczenia praktyki I rok
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki I rok
Wytyczne dotyczące praktyki I rok

Rok II

Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
Ankieta po odbyciu praktyki

Karta zaliczenia praktyki II rok
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki II rok
Wytyczne dotyczące praktyki II rok

Rok III

Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
Ankieta po odbyciu praktyki

Karta zaliczenia praktyki III rok
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki rok III rok
Wytyczne dotyczące praktyki III rok


FIZJOTERAPIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie
Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie 2018-2023 – obowiązuje dla V roku studiów

Organizacja-praktyki_1-rok
Fizjoterapia_Karta-praktyk_jm_1-rok
Organizacja-praktyki_2-rok
Fizjoterapia_Karta-praktyk_jm_2-rok2
Organizacja-praktyki_3-rok_V sem
Fizjoterapia_Karta-praktyk_3 rok_ V sem_
Organizacja-praktyki_po 3-rok
Fizjoterapia_Karta-praktyk_jm_po 3-rok
Organizacja-praktyki_4-rok_VII sem
Fizjoterapia_Karta-praktyk_4 rok_ VII sem_
Organizacja-praktyki_po 4-rok_
Fizjoterapia_Karta-praktyk_po 4 rok
Organizacja praktyki_5 rok _jm 2017-22 i 2018-23
Fizjoterapia_Dziennik praktyk_jm_5 rok 2021_2022


KOSMETOLOGIA

Podanie o odbycie praktyki – Kosmetologia
Skierowanie na praktyki – Kosmetologia

STUDIA I STOPNIA

Podanie-o-odbycie-praktyki-kosmetologia

Zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia
Zasady-praktyka-II-rok-Kosmetologia
Zasady-praktyka-III-rok-kosmetologia

KARTA-PRAKTYKI -I-rok-Kosmet
KARTA-PRAKTYKI-II-rok-Kosmet
KARTA-PRAKTYKI-III-rok-Kosmet

STUDIA II STOPNIA

Zasady-praktyka-Kosmetologia-studia-II-stopnia-1 rok
Zasady-praktyka-Kosmetologia-studia-II-stopnia-2rok
Karta praktyki I rok studia II stopnia
Karta praktyki II rok studia II stopnia


WYCHOWANIE FIZYCZNE

STUDIA I STOPNIA

Terminarz praktyk zawodowych WF I stopień

organizacja-i-karta-praktyki-WF-2-rok
organizacja-i-karta-praktyki-WF-3-rok

STUDIA II STOPNIA

Terminarz praktyk WF II stopień

organizacja-i-karta-praktyki-WF-1-rok-II-stopnia
Orgazniacja-i-karta-praktyki-WF-2-rok-II-stopnia


ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

Rok 1

Instrukcja przebiegu 1 praktyki zawodowej_Z_I_stopnia
Porozumienie o prowadzeniu praktyki zawodowej
Karta oceny praktyki zawodowej_Z_I_stopnia
Karta oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się na praktyce_Z_I_stopnia
Opis przebiegu praktyki zawodowej
Ankieta ewaluacyjna praktyki- student
Ankieta ewaluacyjna praktyki – zakład pracy

 STUDIA II STOPNIA

Rok 1

Instrukcja przebiegu 1 praktyki zawodowej_Z_II_stopnia
Porozumienie o prowadzeniu praktyki zawodowej
Karta oceny praktyki zawodowej_Z_II_stopnia
Karta oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się na praktyce_Z_II_stopnia
Opis przebiegu praktyki zawodowej
Ankieta ewaluacyjna praktyki- student
Ankieta ewaluacyjna praktyki – zakład pracy

uzależnień rok 2