III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską!


Z duma informujemy, że praca magistrantki Agnieszki Fiedorowicz pt. ,,Ocena poziomu wiedzy fizjoterapeutów w zakresie kodeksu etycznego oraz wynikających z niego relacji z pacjentem” napisana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Czaprowskiego zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii, ogłoszonego przez czasopismo ,,Physiotherapy Review” i Krajową lzbę Fizjoterapeutów. Serdecznie Pani Agnieszce gratulujemy!!!

Polecane strony