Historia uczelni

Olsztyńska Szkoła Wyższa w obecnym kształcie powstała 1 października 2019 r. z połączenia Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Splotły się tym samym w jedno bogate, ponad 20-letnie historie obu szkół. Dzięki połączeniu Uczelnia dołączyła do Grupy Uczelni Vistula, która kształci prawie 9 tys. studentów z 86 krajów. Rektorem została dr Agnieszka Górska, była rektor WSIiE TWP.

Olsztyńska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na trzech wydziałach, przy czym wszystkie dotychczasowe kierunki studiów obu uczelni są kontynuowane. Na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej odbywa się kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunkach Pedagogika, Ekonomia i Administracja oraz Filologia Angielska (I stopień). W Filii Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie – na kierunkach Pedagogika i Ekonomia (studia I stopnia) oraz Administracja (studia I i II stopnia). Z kolei w budynku OSW przy ul. Bydgoskiej, na Wydziale Nauk o Zdrowiu można studiować na kierunkach: Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne (studia I i II stopnia) oraz Kosmetologia (studia I i II stopnia).