Erasmus + dla studentów

Karta studenta Erasmusa

Erasmus+ Student Charter_PL

Wyjazdy na część studiów

W ramach Programu Erasmus+ możesz zrealizować część studiów (najczęściej jeden semestr) w zagranicznej uczelni partnerskiej. Dzięki podpisaniu porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement) zaliczenia zdobyte za granicą stanowią podstawę do zaliczenia semestru w uczelni macierzystej. Jeśli uzyskałeś prawo do stypendium naukowego (i/lub socjalnego) to na czas wyjazdu zachowujesz prawo do jego otrzymywania. Studentom wyjeżdżającym na studia zagraniczne przyznawane jest również miesięczne stypendium ze środków Programu Erasmus+. Osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium. Więcej informacji w zasadach realizacji wyjazdów na studia w Programie Erasmus+.

Zasady realizacji wyjazdów na studia w Programie Erasmus+

Kwestionariusz zgłoszeniowy [doc] [pdf]

Dokumenty:

Umowa finansowa uczelnia-student-2016-wzór

Warunki ogólne-załącznik do umowy finansowej

Umowa finansowa uczelnia-student ze stypendium socjalnym POWER

Porozumienie o programie studiów 2016-wzór

Wniosek o dodatkowe fundusze-student niepełnosprawny

Wykaz uczelni partnerskich

 

Wyjazdy na praktyki zawodowe

W ramach Programu Erasmus+ realizowane są również wyjazdy na praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach partnerskich. Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów osoby ubiegającej się o wyjazd. Istnieje możliwość zaliczenia wyjazdu na praktykę zagraniczną na poczet praktyki obowiązkowej wynikającej z toku studiów. Na czas praktyki studenci otrzymują miesięczne stypendium. Osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na czas wyjazdu. Więcej informacji w zasadach realizacji wyjazdów na praktyki zawodowe w Programie Erasmus+.

Zasady realizacji praktyk zawodowych w Programie Erasmus+

Kwestionariusz zgłoszeniowy [ doc] [ pdf]

Dokumenty:

Umowa finansowa uczelnia-student-2018-wzór

Warunki ogólne-załącznik do umowy finansowej

Umowa finansowa uczelnia-student ze stypendium socjalnym POWER

Porozumienie o programie praktyki 2018-wzór

Wniosek o dodatkowe fundusze-student niepełnosprawny

 

 

Przykładowe źródła informacji o zagranicznych praktykach zawodowych:

http://erasmusintern.org/

http://www.e4s.co.uk/search/internship-jobs

http://www.internships.com/student

http://www.placement-uk.com/

http://www.workspaceeurope.sk/foreign-partners/what-we-offer/internships

http://www.uniin.org/index.php/un-internships-mainmenu-108/un-internship-in-austria-mainmenu-109

https://www.facebook.com/espauk

i inne.

 

Więcej informacji oraz pomoc w organizacji praktyki:

erasmus@wsiie.olsztyn.pl
tel. 795-498-935


Bezpieczny wyjazd zagraniczny


 


Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Ostrzeżenia dla podróżujących: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych;jsessionid=25DC05F72ED6282BE0D3FD758512FA5C.cmsap2p

 Polak zagranicą – aplikacja iPolak: http://www.msz.gov.pl/pl/ipolak

@PolakzaGranica: https://twitter.com/PolakZaGranica

 Praca i pobyt w UE: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradniki_i_informatory/praca_i_pobyt_w_ue/praca_i_pobyt_w_ue

Polecane strony