Egzamin poprawkowy z “Prawa administracyjnego”!


Uwaga
Studenci III roku, kierunku Administracja, studiów I stopnia

Egzamin poprawkowy ustny z przedmiotu „Prawo administracyjne” u Pani dr Małgorzaty Król odbędzie się 15 maja 2021 r o godz. 9:30 na platformie MS-TEAMS.

Polecane strony