BIP

Dokumenty

Statut OSW 28.09.2019

Raport samooceny/Administracja/Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


KSZTAŁCENIE

Uchwała Rady Wykonawczej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dot. oplat za naukę i innych opłat dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 20202021 – 30 marca 2020

REGULAMIN PROMOCJI  „0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł wpisowego oraz 20% zniżki na jeden rok akademicki 2020/2021 dla osób chcących kontynuować naukę na studiach I lub II stopnia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021

Oplaty z uwzglednieniem 20 procent RABATU dla absolwentów WSIiE TWP i OSW im. Józefa Rusieckiego


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. kształcenia cudzoziemców OSW

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dt. kształcenia cudzoziemców WSIiE

Zgoda na kształcenie cudzoziemców- tłumaczenie- rosyjski

Zgoda na kształcenie cudzoziemców- tłumaczenie- ukraiński

Zgoda na kształcenie cudzoziemców-tłumaczenie- angielski


REGULAMINY

Uchwała 8_2019 Senatu w sprawie zmiany regulaminu studiów

Załącznik do Uchwały nr 8_2019 Regulamin studiów

Regulaminu świadczeń dla studentów OSW – 02.10.2019

Regulamin praktyk studenckich – 22.03.2019r.

Regulamin biblioteki 10.012020


AKTUALNOŚCI dotyczące działań podjętych przez Olsztyńską Szkołę Wyższą w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

PROCEDURY – dydaktyka
Zał. do 59_2020 – PROCEDURA- ZAJĘĆ WNoZ.doc
Zał. do 60_2020 – PROCEDURA EGZAMNIÓW
Zał. do 61_2020 – PROCEDURA EGZAMNIÓW – WNoZ
Zał. do 62_2020 – PROCEDURA – składanie prac
Zał. do 63_2020 – PROCEDURA – obsługa dziekanat
Zał. do 64_2020 – PROCEDURA – wydanie dyplomów
Zał. do 68_2020WNIOSEK na egz. zdalny (1)
Zał. do Zarządzenia 66_2020 -org egz
Zał.68_2020 -PROCEDURA – zdalny egz


Polecane strony