Dokumenty

AKTUALNOŚCI dotyczące działań podjętych przez Olsztyńską Szkołę Wyższą w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

STRATEGIA ROZWOJU OSW – 26.03.21

STATUT

Statut Olsztyńskiej Szkoły Wyższej – 28.09.2019
Zmiany w STATUCIE od 30.10.2020

UCHWAŁY SENATU

2021 
2020
2019

ZARZĄDZENIA REKTORA

2021
2020

RAPORTY SAMOOCENY

Ocena programowa/Profil praktyczny/Raport samooceny – kierunek FIZJOTERAPIA

Raport samooceny/Administracja/Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

UCHWAŁY RADY WYKONAWCZEJ

Uchwała Rady Wykonawczej w sprawie opłat za naukę i innych opłat dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 –   08.03.2021

Uchwała Rady Wykonawczej  dotycząca strategii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej – 10.03.2021 r.STRATEGIA ROZWOJU OSW – 26.03.21

Uchwała Rady Wykonawczej w sprawie opłat za studia w semestrze letnim 2020/2021 – 01.12.2020

Uchwała Rady Wykonawczej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dot. oplat za naukę i innych opłat dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 – 30.03.2020
REGULAMIN PROMOCJI  „0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł wpisowego oraz 20% zniżki na jeden rok akademicki 2020/2021 dla osób chcących kontynuować naukę na studiach I lub II stopnia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021
Oplaty z uwzglednieniem 20 procent RABATU dla absolwentów WSIiE TWP i OSW im. Józefa Rusieckiego

KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. kształcenia cudzoziemców OSW
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dt. kształcenia cudzoziemców WSIiE
Zgoda na kształcenie cudzoziemców- tłumaczenie- rosyjski
Zgoda na kształcenie cudzoziemców- tłumaczenie- ukraiński
Zgoda na kształcenie cudzoziemców-tłumaczenie- angielski

REGULAMINY

REGULAMIN STUDIÓW OSW – 18.06.2021
Regulaminu świadczeń dla studentów OSW – 09.10.2020
Regulamin praktyk studenckich – 22.03.2019
Regulamin biblioteki-09.09.2020

OGŁOSZENIA O PRACĘ
Koordynator projektów – oferta zakończona –    o fe

 

 

 

Polecane strony