Dbamy o praktyczny profil studiów


Praktyczny profil studiów wiąże się ze współpracą z różnymi jednostkami w zakresie prowadzenia badań, dbania o jakość kształcenia, tworzenia nowych ofert edukacyjnych, oraz możliwości nabywania doświadczenia zawodowego studentów poprzez odbywanie praktyk i staży we współpracujących z uczelnią organizacjach. O nawiązywanie nowych kontaktów intensywnie dbają władze uczelni, odbywając liczne spotkania w całym województwie.

W wtorek 23.05.2023 r., w odbyło się spotkanie dr Adam Dolny – Dziekana Filii Wydział Zamiejscowy oraz dr Dariusza Jurczaka – Kierownika Katedry Administracji  z Dowódcą 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach płk Tomaszem Biedziakiem oraz z  Zastępcą Szefa Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim mjr Wojciechem Dowiedczykiem.

W trakcie spotkań przedstawiono ofertę edukacyjną, przygotowaną dla żołnierzy chcących poszerzać swoje wykształcenie oraz promocje na studia podyplomowe wiążące się z licznymi upustami.

Dzień wcześniej, w dniu 22.05.2023 r., odbyło się spotkanie z Starostą Powiatu Węgorzewskiego Panią Marzanną Supranowicz. Pani starosta wyraziła chęć dołączenia do Rady ds. Społeczno-Gospodarczych przy OSW. Niezwykle cenimy sobie udział praktyków w naszej Radzie, ich zdanie jest decydujące w ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia oraz unowocześnianiu oferty edukacyjnej.

Polecane strony