Cudzoziemcy

Witamy Państwa na stronie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Podstawowe informacje:

  1. Oferta skierowana jest do cudzoziemców posiadających Kartę Polaka lub inne uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
  2. Zajęcia realizowane są w języku polskim;
  3. Możliwość opłaty czesnego w miesięcznych ratach;
  4. Część zajęć odbywa się „na odległość” za pośrednictwem platformy e-learningowej;
  5. Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu, co umożliwia jednoczesne podjęcie studiów oraz pracy zawodowej;
  6. Możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego lub zapomogi;
  7. Możliwość realizacji studiów lub praktyk zagranicznych programie Erasmus+;
APLIKUJ ONLINE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w OSW powinni zarejestrować się i wypełnić aplikację w elektronicznym systemie uczelni (https://apply.vistula.edu.pl/) a następnie złożyć w wyznaczonym w Uczelni miejscu n/w dokumenty i spełnić następujące  WARUNKI

Punkty rekrutacyjne

   Kontakt

 

 

Zapraszamy!

Polecane strony