Projekty

Projekt „WARMIA MOŻLIWOŚCI”

 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa realizuje projektWARMIA MOŻLIWOŚCI”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: 

POWR.03.05.00-00-Z106/17

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Wartość projektu: 8 245 715,28 zł

Wartość dofinansowania: 7 998 343,79 zł

Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 – 2022-03-31

 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, poprzez:

  1. realizację wsparcia dla 612 studentów (370K; 242M),
  2. realizację staży dla 124 studentów (75K i 49 M),
  3. realizację warsztatów podnoszących komp. kadry dydaktycznej (40os.) i kierowniczej i admin. (18os.),
  4. wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2022 prowadzących do podniesienia kompetencji: analitycznych i/lub informatycznych zawodowych i/lub komunikacyjnych i/lub przedsiębiorczych, podniesienia kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

Harmonogram szkolenia kadry dydaktycznej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

 Termin realizacji: 11-13.01.2022 r.

Czas trwania: 24 godziny

Liczba uczestników: 20 osób

Data Godzina Temat Prowadzący Adres
11.01.2022 9-16.15 „Nauczanie pokolenia Z: podnoszenie atrakcyjności zajęć
i zwiększanie zaangażowania studentów metodą Design Thinking”
Małgorzata Wasyluk

Piotr Wasyluk

Ul. Bydgoska 33, sala 102 E
12.01.2022 9-16.15 Małgorzata Wasyluk

Piotr Wasyluk

Ul. Bydgoska 33, sala 102 E
13.01.2022 9-16.15 Małgorzata Wasyluk

Piotr Wasyluk

Ul. Bydgoska 33, sala 102 E

 

 Biuro projektu:

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Jagiellońska 59, pok.10
10-283 Olsztyn
tel. (89) 534-71-53 wew. 31

Projekt „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”

 

 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa realizuje projektDostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: 

POWR.03.05.00-00-A103/19

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Wartość projektu: 3 681 725,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 571 270,00 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2023-09-30

 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości
i kompetencji kadry Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z zakresu niepełnosprawności w okresie
do 30.09.2023 r., poprzez realizacje działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

 

 

Biuro projektu:

Olsztyńska Szkoła Wyższa

  1. Jagiellońska 59, pok.10

10-283 Olsztyn

tel. (89) 534-71-53 wew. 31