Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Dr Anna Michalczyk w Zarządzie PTI!


Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to najstarsza polska organizacja, która zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Dział na rzecz środowiska IT, a także otoczenia społecznego i gospodarczego. Tym serdeczniej gratulujemy Pani dr Annie Michalczyk ponownego wyboru do Zarządu  Koła Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na kadencję 2020-2023  Pani Doktor powierzono stanowisko Przewodniczącej Koła. Czytaj więcej

Nasi ludzie w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym


Dr Stanisław Szmitka Kierownik Katedry na kierunku Ekonomia i Koordynator Akademii Innowacyjności w Olsztyńskiej Szkole Wyższej został powołany na członka Rady Naukowej OPN-T na czteroletnią kadencję (po raz trzeci z rzędu).

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny (OPN-T) to miejsce wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i nowo utworzonych. Czytaj więcej

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKOLOGIA POGRANICZA – EP 20.


W dniu 16 września 2020 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKOLOGIA POGRANICZA – EP 20.

W konferencji udział wziął kierownik katedry administracji dr Dariusz Jurczak, wygłaszając temat pt. „Społeczno – prawne uwarunkowania zagrożeń pandemii koronawirusa w regionie warmińsko – mazurskim”. Wystąpienie w formie artykułu zostało opublikowane
w monografii pokonferencyjnej pt. „Społeczne problemy ekologii pogranicza”, Gorzów Wlkp. – Poznań 2020. Czytaj więcej

Polecane strony