Rekrutacja 21/22

Wydarzenia studenckie

Studenci pedagogiki w akcji!


Drodzy Studenci, Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Pedagogów 26 czerwca (sobota) w godzinach 11.00 – 14.00 organizuje wyjście do placówki opiekuńczo-wychowawczej (Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży) w Kętrzynie. Zamierzamy wspólnie bawić się z dziećmi, śpiewać piosenki, czytać książeczki, rozmawiać z podopiecznymi placówki (to bardzo sympatyczne kobietki, które cieszą się z naszych odwiedzin i zapraszają do siebie).

Potrzeby mieszkańców placówek opiekuńczo – wychowawczych są bardzo duże. Czytaj więcej

Koło Naukowe Pedagogów działa!


W dniu 6 czerwca 2021 roku członkowie Koła Naukowego Pedagogów wraz z opiekunem koła – dr Dorotą Bartnicką odwiedzili Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, jej organizacją, a także zakresem działalności. Z okazji Dnia Dziecka członkowie koła przygotowali słodki poczęstunek oraz słodkie upominki.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy przywitani przez wychowawczynię pracującą w tej instytucji. Zapoznaliśmy się z jej pracą i wymaganiami stawianymi przed osobami sprawującymi pieczę zastępczą.  Podczas wizyty mieliśmy możliwość poznać organizatorów pogotowia opiekuńczego – rodzinę, która przyjmuje do siebie, od 10 lat dzieci, w sytuacjach wymagających interwencji – Panią Kasię i Pana Mariusza wraz z synkiem. Czytaj więcej

Koło Naukowe Administratywistów zaczyna kolejny projekt badawczy


„Dobrostan funkcjonariuszy Straży Granicznej” to kolejny projekt badawczy realizowany przez magistrantów oraz studentów koła naukowego Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie pod kierunkiem opiekuna, dr Dariusza Jurczaka. Ten, ciekawie zapowiadający się materiał jest możliwy, dzięki uprzejmości Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi. Na spotkaniu w dniu 04.06.2021 r. z drem Dariuszem Jurczakiem wyraził akceptację co do realizacji zamierzenia badawczego. Badania realizowane będą więc w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Straży Granicznej i w Morskim Oddziale Straży Granicznej, a prezentacja wyników nastąpi na konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku (Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, którym kieruje prof. Janusz Gierszewski ) w marcu 2022 r. Należy w tym miejscu zaznaczyć , że w komitecie organizacyjnym znalazł się kierownik Katedry Administracji i jednocześnie opiekun Koła Naukowego Administratywistów dr Dariusz Jurczak.

Polecane strony