BIP

Aktualności

ZARZĄDZENIE 42/2020


Odwołuje się od dnia 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym.

Odwołuje się  od 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni).

Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności oraz informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  https://www.gov.pl/web/nauka i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Rekomenduje się regularne śledzenie strony internetowej Uczelni oraz odbieranie e-maili od Uczelni i przekazywanie społeczności akademickiej zawartych tam informacji.

Zarządzenie 42_2020 w spr zawieszenia zajęć

Wyniki konkursu z geografii 2019/2020


Listy laureatów i finalistów, arkusze konkursowe oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego   konkursu przedmiotowego z geografii dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w linkach:

http://www.ko.olsztyn.pl/2020/03/19/laureaci-i-finalisci-konkursow-przedmiotowych-z-roku-szkolnego-2019-2020/

http://www.ko.olsztyn.pl/2020/03/19/arkusze-oraz-modele-odpowiedzi-do-zadan-konkursowych-etapu-wojewodzkiego-z-roku-szkolnego-2019-2020/

Uwaga Studenci,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku informujemy, że wszystkie legitymacje studenckie, które miały potwierdzoną ważność do 31 marca 2020 roku zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku bez konieczności ich potwierdzania.

rozp_mnisw_legitymacje[2468]

 


Zarządzenie nr 38/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zawieszonych zajęć dydaktycznych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 


Zarzadzenie 40_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa C OVD- 1 9


W związku z Zarządzeniem Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dotyczącego odwołania do 25 marca 2020 roku zajęć dydaktycznych i zastąpieniem ich formą opartą na nauczaniu zdalnym informujemy, że dostęp do platformy e-learningowej i materiały dydaktyczne z zakresu objętego planem studiów będą umieszczane na platformie sukcesywnie.

Polecane strony