Aktualności

Uwaga Studenci!


Poprawka u dr Jakuba Dolińskiego
04 czerwca 2023 r. ul. Jagiellońska 59, godz. 16:30, sala 112


Odszedł prof. Jerzy Suchta

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. inż. Jerzego Suchty, Prorektora w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w latach 2004-2006, wieloletniego wykładowcy, wspaniałego mentora, cenionego specjalisty w dziedzinie ekonomii, a przede wszystkim Przyjaciela.

Obszarem zainteresowań naukowych Pana Profesora był rozwój gospodarki regionalnej w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Był członkiem wielu organizacji, m.in.: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Komisji Przestrzeni Rolnej i Leśnej Polski Północnej przy Oddziale PAN w Gdańsku, Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Selekcja Kształtowania i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sekcji Geodezji i Inżynierii Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN, czy Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Odszedł zasłużony dla naszej Uczelni Profesor, filar kierunku ekonomia, autor licznych publikacji, redaktor naukowy w wydawnictwie uczelnianym, promotor, kolega. Życzliwość i serdeczność wobec drugiego człowieka oraz wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora wyrazy żalu i współczucia w imieniu całej społeczności akademickiej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej składa Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW

„Audyt: aspekty lokalne i globalne”


„Audyt: aspekty lokalne i globalne” to kolejna publikacja pod redakcją Mykhaily Luchko oraz  Stanisława Szmitki. Monografia jest efektem wspólnej pracy naukowców z Ukrainy i Polski i pokłosiem II edycji panelu dyskusyjnego Polska-Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne. Czytaj więcej

Dbamy o praktyczny profil studiów


Praktyczny profil studiów wiąże się ze współpracą z różnymi jednostkami w zakresie prowadzenia badań, dbania o jakość kształcenia, tworzenia nowych ofert edukacyjnych, oraz możliwości nabywania doświadczenia zawodowego studentów poprzez odbywanie praktyk i staży we współpracujących z uczelnią organizacjach. O nawiązywanie nowych kontaktów intensywnie dbają władze uczelni, odbywając liczne spotkania w całym województwie.

W wtorek 23.05.2023 r., w odbyło się spotkanie dr Adam Dolny – Dziekana Filii Wydział Zamiejscowy oraz dr Dariusza Jurczaka – Kierownika Katedry Administracji  z Dowódcą 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach płk Tomaszem Biedziakiem oraz z  Zastępcą Szefa Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim mjr Wojciechem Dowiedczykiem.
Czytaj więcej