Aktualności

“Social & learning spaces”


W dniu 20 kwietnia 2021 r. dr Roman Sokulski, wykładowcza Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, uczestniczył w spotkaniu online zorganizowanym przez EAPRIL (The European Association for Practitioner Research on Improving Learning) w ramach Cloud 4 Zoom Cafe (spotkania platformy tematycznej zajmującej się innowacjami w edukacji – Edukacja 4.0). Tematem spotkania w języku angielskim było “Social & learning spaces”.

Z tm jakże ciekawym w obecnych czasach tematem można zapoznać się dzięki udostępnionemu poniżej nagraniu. Czytaj więcej

Godziny otwarcia dziekanatów i biblioteki!

Zjazd 15-16.05.2021 r.
(Prosimy sprawdzać zmiany na bieżąco)

DZIEKANATY

WNoZ – sobota 8:00 – 15:00
WNHS – sobota 8:00 – 15:00
FWZ – sobota 8:00 – 15:00

BIBLIOTEKI

WNoZ – niedziela 9:00 – 13:00
WNHS – sobota 9:00 – 15:00 (przerwa techniczna 12.00-13.00)
FWZ – sobota 09.15-13.00

Narodowy Spis 2021


Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis “wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia”,

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Ponieważ jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Czytaj więcej

Studenci Administracji z międzynarodowymi nagrodami!


V Międzynarodowa studencka naukowo-praktyczna konferencja odbyła się w kaliningradzkiej filii Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Petersburgu

30 kwietnia 2021 r. w kaliningradzkiej filii SPBGAU odbyło się Międzynarodowe Forum Naukowo-Praktyczne “Wyszukiwanie naukowe i nowe technologie w praktycznym wcieleniu”. W ramach Forum odbyła się V Międzynarodowa studencka Konferencja Naukowo-Praktyczna “Potencjał naukowy i twórczy młodzieży studenckiej jako impuls rozwoju systemu kształcenia zawodowego i modernizacji rolnictwa” oraz okrągły stół “Współpraca instytucji edukacyjnych Europy i Rosji w warunkach pandemii”. Czytaj więcej

Egzamin poprawkowy z “Prawa administracyjnego”!


Uwaga
Studenci III roku, kierunku Administracja, studiów I stopnia

Egzamin poprawkowy ustny z przedmiotu „Prawo administracyjne” u Pani dr Małgorzaty Król odbędzie się 15 maja 2021 r o godz. 9:30 na platformie MS-TEAMS.

Polecane strony