Akademia samorządowca

ZAPRASZAMY


W sobotę Akademia Samorządowca OSW będzie gościć Wójta gminy Dywity, Pana Daniela Zadwornego, który podzieli się ze studentami oraz wszystkimi gośćmi, swoimi doświadczeniami w zarządzaniu gminą. Serdecznie zapraszamy!
6 listopada o godz. 11.20, ul. Jagiellońska 59, s. 205.

 

Debata przedwyborcza w Kętrzynie – 18.10.2018 r.


Zbliżające się wybory samorządowe 2018 stały się w Kętrzynie, jak i w całej Polsce okazją do przeanalizowania dotychczasowych działań aktualnie rządzących oraz do przedstawienia przez kandydatów nowych propozycji i rozwiązań korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.

Okazją do tego stała się debata zorganizowana przez Akademię Samorządowca WSIiE TWP oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie w dniu 18. 10.2018 r. Prowadzenie jej objęli dr Stanisław Szmitka oraz dr Dariusz Jurczak.

Zaproszeni zostali Krzysztof Hećman, Ryszard Niedziółka i Rafał Rypina. Na debatę przybył tylko obecny burmistrz Krzysztof Hećman. W związku z tym spotkanie zmieniło formułę z debaty na dialog przedwyborczy z mieszkańcami Kętrzyna.

AB

Galeria

Debata przedwyborcza w Nidzicy 15.10.2018 r.


W poniedziałek, 15 października 2018 r. odbyła się debata przedwyborcza kandydatów na burmistrza Nidzicy. Organizatorami byli Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Pani Prezes Teresy Rapackiej oraz Akademia Samorządowca Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie reprezentowana przez dr Stanisława Szmitkę oraz dr Dariusza Jurczaka.

Niestety panowie Leszek Adam Śpiewak oraz Marcin Paliński, kontrkandydaci obecnego burmistrza Jacka Kosmali nie zjawili się na debacie przsyłając oświadczenia wyjaśniające. Dlatego też przy moderacji dr Szmitki i dr Jurczaka odbyło się spotkanie przedwyborcze tylko z jednym kandydatem.

AB

Galeria

Wójt Gminy Ostróda w WSIiE TWP


Reaktywowanie samorządu terytorialnego po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r. należy zaliczyć do jednej z najdonioślejszych decyzji podjętych w celu przeobrażenia ustroju RP. Stanowi ona najistotniejszy, podstawowy element procesu polegającego na przechodzeniu od modelu państwa autorytarnego i centralnie zarządzanego do modelu państwa demokratycznego i zdecentralizowanego. Czytaj więcej

Samorządność – idea czy praktyczne działanie?


Zapraszamy na spotkanie z Wójtem Gminy Ostróda Panem Bogusławem  Fijasem, które odbędzie się 06.05.2018 o godz. 10.00 w sali 205 na Wydziale Nauk Społecznych. Temat spotkania to: Samorządność – idea, czy praktyczne działanie?

Tego samego dnia powołana zostanie przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP Akademia Samorządowca.

Czytaj więcej

Polecane strony