Akademia samorządowca

Ekologia-Ekonomia-Samorząd


Akademia Innowacyjności oraz Akademia Samorządowca
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

zapraszają na debatę nt.:

Ekologia – Ekonomia – Samorząd
Innowacyjność w gospodarce odpadami na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno k/Ostródy.

Gość debaty:
mgr inż. Leszek Rochowicz
Prezes Zarządu ZUOK Rudno

Termin debaty: 9 kwietnia 2022r (sobota)
Miejsce debaty: godz. 13:30,  sala nr 205

Rola i zadania administracji samorządowej w gminie Dywity


W dniu 06.11.2021 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbyło się spotkanie Pana Wójta Gminy Dywity Daniela Zadwornego z studentami administracji, ekonomii i pedagogiki. W spotkaniu uczestniczyli kierownik Katedry Administracji dr Dariusz Jurczak, kierownik Katedry Ekonomii dr Stanisław Szmitka oraz wykładowcy.  Spotkanie odbyło się w ramach działającej przy Katedrze Administracji OSW „Akademii Samorządowca”. Pan Daniel Zadworny wygłosił wykład pt. Rola i zadania administracji samorządowej w gminie Dywity. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy dzięki prelegentowi poznali zasady funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie gminy Dywity i pogłębili wiedzę z przedmiotu realizowanego na profilu praktycznym: administracja rządowa i samorządowa.

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY


W sobotę Akademia Samorządowca OSW będzie gościć Wójta gminy Dywity, Pana Daniela Zadwornego, który podzieli się ze studentami oraz wszystkimi gośćmi, swoimi doświadczeniami w zarządzaniu gminą. Serdecznie zapraszamy!
6 listopada o godz. 11.20, ul. Jagiellońska 59, s. 205.

 

Debata przedwyborcza w Kętrzynie – 18.10.2018 r.


Zbliżające się wybory samorządowe 2018 stały się w Kętrzynie, jak i w całej Polsce okazją do przeanalizowania dotychczasowych działań aktualnie rządzących oraz do przedstawienia przez kandydatów nowych propozycji i rozwiązań korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.

Okazją do tego stała się debata zorganizowana przez Akademię Samorządowca WSIiE TWP oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie w dniu 18. 10.2018 r. Prowadzenie jej objęli dr Stanisław Szmitka oraz dr Dariusz Jurczak.

Zaproszeni zostali Krzysztof Hećman, Ryszard Niedziółka i Rafał Rypina. Na debatę przybył tylko obecny burmistrz Krzysztof Hećman. W związku z tym spotkanie zmieniło formułę z debaty na dialog przedwyborczy z mieszkańcami Kętrzyna.

AB

Galeria

Debata przedwyborcza w Nidzicy 15.10.2018 r.


W poniedziałek, 15 października 2018 r. odbyła się debata przedwyborcza kandydatów na burmistrza Nidzicy. Organizatorami byli Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Pani Prezes Teresy Rapackiej oraz Akademia Samorządowca Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie reprezentowana przez dr Stanisława Szmitkę oraz dr Dariusza Jurczaka.

Niestety panowie Leszek Adam Śpiewak oraz Marcin Paliński, kontrkandydaci obecnego burmistrza Jacka Kosmali nie zjawili się na debacie przsyłając oświadczenia wyjaśniające. Dlatego też przy moderacji dr Szmitki i dr Jurczaka odbyło się spotkanie przedwyborcze tylko z jednym kandydatem.

AB

Galeria

Polecane strony