Akademia samorządowca

Zapraszamy na spotkanie z Panią sołtys sołectwa Dywity


Akademii Samorządowca i Akademii Innowacyjności

serdecznie wszystkich zaprasza na spotkanie z sołtys sołectwa Dywity

Panią Urszulą Derlacz 

Temat spotkania: „Rola sołtysa w administracji samorządowej” 

Czas i miejsce:  11 lutego 2023 r. o godz. 11.30 (sobota) przy ul. Jagiellońskiej 59, sala 208

Wstęp wolny!


Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku


W Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku”. Olsztyńską Szkołę Wyższą Konferencję reprezentował dr Dariusz Jurczak wykładem “Prawo-administracyjne przesłanki bezpieczeństwa cudzoziemców na pograniczu”.

Współpraca z samorządami


W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 25 maja 2022 r., dr Agnieszka Górska – Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej podpisała z Andrzejem Wiczkowskim – Starostą Ostródzkim i Janem Kacprzykiem – Wicestarostą  porozumienie o współpracy partnerskiej między Uczelnią a Powiatem Ostródzkim. Jest to kolejny krok, który zacieśnia współpracę uczelni z samorządami. Dzięki takim partnerom budujemy praktyczny profil kształcenia, udoskonalamy program nauczania i przystosowujemy go do potrzeb potencjalnych pracodawców. Studenci nabywając teoretyczną wiedzę w murach uczelni konfrontują ją nie tylko podczas warsztatów i ćwiczeń, ale przede wszystkim odbywając staże zawodowe i praktyki  między innymi u naszych partnerów.

Dzięki staraniom dr. Dariusza Jurczaka oraz dr. Stanisława Szmitki tego typu rozmowy nawiązane zostały również z Wójtem Gminy Szczytno Sławomirem Wojciechowskim, Burmistrzem Miasta Szczytna Krzysztofem Mańkowskim i Sekretarzem Gminy Dźwierzuty Barbarą Trusewicz,  Burmistrzem Miłomłyna Stanisławem Siwkowskim, Burmistrzem Miłakowa Krzysztofem Szulborskim oraz z Burmistrzem Barczewa Andrzejem Maciejewskim. Olsztyńska Szkoła Wyższa zatacza szerokie kręgi. Partnerstwo z samorządami nie tylko umożliwia odbywanie staży studentom, ale także wiąże się ze współorganizowaniem uroczystości, wykładów otwartych, paneli dyskusyjnych, czy konferencji naukowych. To też współpraca w prowadzeniu badań naukowych oraz upowszechnianie informacji o ofercie kształcenia.

Ekologia-Ekonomia-Samorząd


Akademia Innowacyjności oraz Akademia Samorządowca
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

zapraszają na debatę nt.:

Ekologia – Ekonomia – Samorząd
Innowacyjność w gospodarce odpadami na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno k/Ostródy.

Gość debaty:
mgr inż. Leszek Rochowicz
Prezes Zarządu ZUOK Rudno

Termin debaty: 9 kwietnia 2022r (sobota)
Miejsce debaty: godz. 13:30,  sala nr 205

Rola i zadania administracji samorządowej w gminie Dywity


W dniu 06.11.2021 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbyło się spotkanie Pana Wójta Gminy Dywity Daniela Zadwornego z studentami administracji, ekonomii i pedagogiki. W spotkaniu uczestniczyli kierownik Katedry Administracji dr Dariusz Jurczak, kierownik Katedry Ekonomii dr Stanisław Szmitka oraz wykładowcy.  Spotkanie odbyło się w ramach działającej przy Katedrze Administracji OSW „Akademii Samorządowca”. Pan Daniel Zadworny wygłosił wykład pt. Rola i zadania administracji samorządowej w gminie Dywity. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy dzięki prelegentowi poznali zasady funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie gminy Dywity i pogłębili wiedzę z przedmiotu realizowanego na profilu praktycznym: administracja rządowa i samorządowa.

Czytaj więcej