Szanowni Państwo,

od 1 października 2013 roku, władze OSW, mając na uwadze specjalne potrzeby studentów z niepełnosprawnościami kształcących się na Uczelni, powołały Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

Jest ono kontynuacją i rozszerzeniem działań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uczelni. BON obejmuje wsparciem wszystkie osoby niepełnosprawne będące studentami OSW, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W związku z połączeniem OSW i WSIiE działania BON-u rozszerzają się i mam nadzieję, że zarówno studenci jak i wykładowcy chętnie będą korzystać z oferowanego wsparcia.

Wsparcie edukacyjne to działania ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów ze względu na ich stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia. Wsparcie to, bezpośrednio w procesie dydaktycznym, angażuje trzy podmioty:

1. studenta, który ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące studiów, w tym udziału w procesie wsparcia edukacyjnego,
2. BON OSW – jednostkę doradczą w zakresie dostosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studenta uwarunkowanych jego stanem zdrowia,
3. nauczyciela akademickiego posiadającego kompetencje merytoryczne z danej dziedziny wiedzy, które w połączeniu ze znajomością standardów kształcenia umożliwiają wspólne opracowanie racjonalnych adaptacji studiów i ich praktyczną realizację.

Na naszej uczelni studiuje 68 studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i część z nich wymaga pewnych adaptacji. Czasem będzie to tylko zamiana formy zaliczenia przedmiotów, czasem potrzeba nagrywania wykładów, a czasem pełna asysta podczas realizacji całego toku studiów. Pamiętajmy, że nie każda niepełnosprawność jest widoczna.
Jeśli będą Państwo czuli potrzebę konsultacji w doborze adaptacji lub zwyczajnie chcieli zwiększyć swoją wiedzę i świadomość dotyczącą wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami- zapraszam do kontaktu.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Mariusz Wawrzyniak
mgr Katarzyna Wałdyk
mgr Michał Cupiał

Kontakt

Tel kom. 519 062 012
mail: biurorektora@osw.edu.pl  niepelnosprawni@osw.edu.pl