BIP

Basen

Zapraszamy na basen!
Od  6.06.2020 r. pływalnia znowu otwarta. Dołożymy wszelkich starań aby obiekt pływacki OSW był bezpieczny i zapewniał komfort korzystania.

REGULAMIN PŁYWALNI OSW

GRAFIK

Zapraszamy klientów z kartą Benefit system!
Drogi kliencie pamiętaj, że na terenie obiektu ( recepcja, hol, szatnie ,toalety) należy poruszać się w maseczce zakrywającej usta i nos!!!

lipiec 2020  aktualizacja 03.07.2020

czerwiec 2020      aktualizacja 29.06.2020

Cennik

 

 

Małymi krokami wracamy do upragnionej codzienności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra od dnia 6.06.2020 r. pływalnie będą znowu otwarte. Dołożymy wszelkich starań aby obiekt pływacki OSW był bezpieczny i zapewniał komfort korzystania.

Bardzo prosimy zapoznać się z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dn. 1.06.2020 r . (które będą wywieszone przed wejściem na pływalnie OSW) i stosowanie się do zalecanych procedur.

Zapraszamy serdecznie!

UWAGA!

Procedura zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z pływalni Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Procedury zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z pływalni OSW:

1) Z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.

2) Należy zachować niezbędny dystans 2 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toaletach, pod natryskami, w brodzikach – (należy sugerować się oznaczeniami).

3) Należy korzystać z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.

4) Należy przestrzegać zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz mycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Należy przestrzegać ścisłego podziału stref obutej i bosej, przejścia do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

5) Należy zachować odstęp 2m kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.

6) W jacuzzi może przebywać tylko jedna osoba bądź kilka osób wspólnie zamieszkujących.

7) W przypadku, gdy użytkownik czeka na skorzystanie z zajętego jacuzzi należy zachować bezpieczną odległość 2m.

8) W okresie pandemii Covid -19 sauna na pływalni OSW jest nieczynna do odwołania.

9) Zaleca się noszenie osłony na usta oraz nos przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli klient powinien ponownie założyć osłonę na usta i nos w pomieszczeniu przebieralni.

10) Należy ograniczyć czas pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

11) Obsługa techniczna OSW będzie obowiązkowo dezynfekować powierzchnie wspólne w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

12) Dezynfekcja będzie przeprowadzana za pomocą specjalistycznych środków dezynfekujących.

II. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w pływalni OSW:

1) Pracownicy pływalni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.

4) W przypadku gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce, w którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości minimum 2 m od pozostałych osób.

5) W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji, należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6) Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

7) Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypad

Polecane strony